+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Toplumsal grupların işlevleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. FERAY
  Devamlı Üye

  Toplumsal grupların işlevleri nelerdir
  Toplumsal grupların işlevleri nelerdir


  Sosyologlar için toplumsal gruplar toplumsal hayatın en temel birimini oluşturur.
  Çünkü bir toplumsal grup birden fazla bireyden oluşur ve toplumun bütününü temsil edecek şekilde toplumsal ilişkiler birimine dönüşür. Toplumda pek çok grup vardır ve bizler davranışlarımızın büyük çoğunluğunu bu grupların içerisinde yer alarak gerçekleştiririz. İnsanlar benzer amaç ve beklentilerini karşılamak üzere bir araya gelerek çeşitli gruplar oluştururlar. Her grubun kendine özgü bir yapısı, kuruluş amacı, değerleri, kuralları ve ilişki biçimleri vardır. Örneğin, bir grup olarak aile ile bir şirketin yönetim kurulu arasındaki yapı, kuruluş amacı, ilişki biçimleri vs. açısından belirgin farklardan söz edebiliriz; aile samimi ve duygusal ilişkilerin yani birincil ilişkilerin sürdüğü bir grup iken yönetim kurulu ise resmî ilişkilerin yani ikincil ilişkilerin sürdüğü bir gruptur.

  Toplumsal gruplar yapı, kuruluş ve ilişkiler bakımından farklılıklar gösterse de ortak birtakım amaç ve işlevleri de vardır. Bunlar;

  * Bireyin biyolojik, psikolojik, sağlık, barınma, beslenme gibi ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamak,

  * Bireye toplumun kültürünü kazandırmak,

  * Bireye güven duygusu vermek ve bireyin kimlik ve kişilik sahibi olmasını sağlamak,

  * Grup bilinci ve biz duygusu kazandırmak,

  * Dayanışma içinde olmayı sağlamak,

  * Bireyde tutum değişikliğine sebep olmaktır.
 2. Acil

  Toplumsal grupların işlevleri nelerdir isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


grupların işlevleri,  grupların işlevleri nelerdir