+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Yapılabilirlik araştırması Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Feyruşah
  Devamlı Üye

  Yapılabilirlik araştırması
  Yapılabilirlik araştırması


  Yapılabilirlik araştırmaları; ekonomik, teknik, finansal, yasal ve örgütsel araştırmalar olarak beşe ayrılabilir.

  Ekonomik araştırmalar

  Ekonomik araştırmalar; kurulacak olan yeni bir sistemin ekonomik olarak ne kadar verimli, karlı ve akılcı olduğunun araştırılmasıdır. Ürünün talep ve pazar payı tahminleri yapılır.

  Teknik araştırmalar

  Teknik araştırmalar; üretim süreci aşamalarının tanımlanması, üretimde kullanılacak teknolojinin belirlenmesi, fabrika tasarımı ve iç yerleşimi, bakım-onarım olanakları gibi konuları kapsar.

  Finansal araştırmalar

  Finansal araştırmalar; yatırım maliyetleri ve döner sermaye gereksinimlerinin belirlenmesi, gelir ve gider tahminlerinin yapılması, finansman kaynaklarının saptanması ve karlılığın tahmin edilmesi gibi değerlendirmeleri kapsar.

  Yasal araştırmalar

  Yasal araştırmalar; mali sorumluluğu sınırlama, vergilendirme, işletme yapısından doğan yasal sorumluluklar gibi konuların araştırılmasını kapsar.

  Örgütsel araştırmalar


  Örgütsel araştırmalar; iş analizi, iş bölümü ve uzmanlaşma, yetki ve sorumluluk dağılımı, iletişim kanalları, organizasyon şemasının çıkarılması gibi araştırmaları kapsar.
 2. Acil

  Yapılabilirlik araştırması isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder