+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Kamu girişimcilik nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Feyruşah
  Devamlı Üye

  Kamu girişimcilik nedir
  Kamu girişimcilik nedir  Girişimciliği özel sektör uygulamaları bağlamında inceleyen çalışmalarda girişimcilik sürecini risk alma, inovasyon ve prokativite boyutlarıyla ele alan bir yaklaşım hakimdir. Son otuz yıldır kamu yönetimi literatüründe de yer bulmaya başlamış olan girişimcilik konseptinin özel sektörde gözlenen süreçlerden farklı olması gereği yoğun olarak tartışılmaktadır. Bu anlamda kamu örgütlerini özel sektördekilerden ayıran yapısal, yönetsel ve kültürel niteliklerine uygun olarak gelişen girişimcilik yaklaşımlarına ihtiyaç duyulmakla birlikte, kamu yönetimi literatüründe bu konuda ortak bir perspektife ulaşılmadığı gözlenmektedir. Bu çalışmada kamu hizmeti sunan geleneksel kamu örgütlerinin yapısal, yönetsel ve kültürel karakteristikleri çerçevesinde girişimci aktivitilere ne denli elverişli oldukları risk alma, inovasyon ve proaktivite boyutlarıyla detaylı bir şekilde incelenerek, kamu yönetimi akademisyen ve uyguluyacılarına katkı sağlayacağı düşünülen değerlendirmeler yapılmıştır.
 2. Ziyaretçi

  Başkalarının parasıyla (yani halkın parasıyla) başkaları için (yani halk için) yatırım yapmaktır. Bu tür bir yatırımcıya en iyi örnek yine halkın oluşturduğu yapının kendisi olan DEVLETTİR. Devletin girişimci rolünü üstlenmesi de kamu girişimciliğidir.
+ Yorum Gönder


kamu girişimciliği nedir,  kamu girişimciliği,  kamu girişimcilik nedir,  kamu girisimciligi,  Kamu girişimciliğine örnekler,  kamu girişimcilik