+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Değişkenlerin Tam Sayımı Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. FERAY
  Devamlı Üye

  Değişkenlerin Tam Sayımı Nedir
  Değişkenlerin Tam Sayımı Nedir

  Araştırma evreninin tamamının, yani o evrendeki bütün birimlerin incelenmesine tam sayım denir.
  Tam sayımın tipik örneği bir nüfusun karakteristiklerini tüm birimleri tarayarak saptayan nüfus sayımlarıdır. Tam sayım istisnai bir durumdur. Genelde üzerinde tam sayım yoluyla ölçüm yapılabilecek evrenler, birimleri alan bakımından birbirine yakın ve sayıca çok sınırlı olan küçük boyutta evrenlerdir. Çok basit ve anlaşılır bir kavram olduğundan, ayrıca örneklemenin karışık işlem ve bağlayıcı kurallarından uzak olduğundan uygulanmasının basit oluşu tam sayımın avantajıdır. Tam sayımı diğer bir avantajı, bütün birimleri kapsadığından evrenin gerek büyüklüğü gerek nitelikleri hakkında tam bir fikir vermesidir. Tam sayım yoluna gidilmesini gerektiren neden, fazla ayrıntılı bilgilerin elde edilmek istenmesidir. Bazı değişkenlerin çok ayrıntılın bilgilerine gerek duyulduğunda, örneğin faal nüfusun tüm meslek ve tüm iktisadi etkinlik kolları itibariyle durumu bilinmek istendiğinde tam sayım yapılır. Periyodik ve sürekli örnekleme uygulamaları planlandığında örnekleme yönteminin en uygun şekilde düzenlenmesinde gereken bilgilerin elde edilmesi için tam sayım yapılır (Gürtan,1982,s.39).

  Ancak birçok nedenden dolayı araştırmanın tam sayım yoluyla yapılması mümkün olmayabilir. Bu nedenler şöyle sıralanabilir:

  1- Tüm araştırma materyaline ulaşılamayabilir.

  2- Araştırma materyali sayıca ve alanca büyükse zaman, maliyet engelleri olabilir.

  Tam sayım gerektirmeyen durumlar da aşağıda belirtilmiştir:

  i. Araştırma materyali ele alınan özellikler bakımında homojen ise, örneğin, TV haberlerinde, reklam spotlarında olduğu gibi.

  ii. Araştırmanın amacı için tam sayım hayati önem taşımıyorsa.

  Ayrıca tam sayıma başvurmak kontrol sorunları da yaratabileceğinden her zaman gerekli değildir. Bu gibi durumlarda bir örneklemeye gitmek gerekir (Tavşancıl, Aslan,2001,s.53-54).
 2. Acil

  Değişkenlerin Tam Sayımı Nedir isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder