+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Köyden Kente Göç Ve Sonuçları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. FERAY
  Devamlı Üye

  Köyden Kente Göç Ve Sonuçları
  Köyden Kente Göç Ve Sonuçları

  Göç olgusu toplumların sosyokültürel, ekonomik, politik gibi tüm yapısı ile doğrudan ilişkisi olan ve etkileyici bir olaydır
  . Dinamik bir süreç olarak göç, belli bir yerleşmede yaşayan nüfusun belli bir kesiminin çeşitli ve farklı nedenlerle, bulunduğu yerden kalkıp başka bir yere yerleşmek üzere yada nispeten sürekli olarak gitmesi anlamına gelir.
  “Göç olgusu toplumsal açıdan değerlendirildiğinde, toplumun yeniden bir yapılanma süreci içine girdiği sermaye, emek ve mekanda yeni bir denge kurulduğu ve bunun da evrimsel bir boyut kazandığı görülmektedir. Bu evrimde belirli öğeler ayırt edilebilmektedir.

  *Evrensel çizgi göçün nereden nereye yöneleceğini belirlemekte.
  *İnsan kitleleri birbirini çekerek toplumda hareket doğmasına neden olmakta.
  *Mekan değişiklikleri.
  *Siyasal değişiklikler.
  *Sos yo-ekonomik yapıda değişmeler gözlenmektedir.
  Göçün getirdiği ekonomik sorunlar arasında pazarın yerinin değişmesi, kapalı köy ekonomilerinin yeni pazarlara açılması sayılabilir. Ancak, göç sonunda terk edilen bölgelerde toplumsal bir erozyon bırakılmaktadır. Sanayileşme, kentleşme gibi iki sosyo-ekonomik gelişmenin sonucu olarak toplumsal erozyona uğrayan kırsal alanların başlaması ayrıca da yeni kent merkezlerinin dolması gündeme gelmektedir.
 2. Acil

  Köyden Kente Göç Ve Sonuçları isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder