+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Sosyal Devlet – Devletçilik Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Feyruşah
  Devamlı Üye

  Sosyal Devlet – Devletçilik
  Sosyal Devlet – Devletçilik  Sosyal devlet kavramının çağrıştırdığı bir başka kavram da, yine devletin
  ekonomik alandaki müdahalesi prensibini barındıran, devletçiliktir. Cumhuriyetin
  kuruluşundaki temel ilkelerden olan devletçilik 1937 yılında Anayasa’ya da girmiş
  bir ekonomik ilkedir, ancak bu kavramda öngörülen devletin ekonomiye müdahalesi
  sosyal devlet kapsamındakinden farklı bir düzlemde ve başka amaçlarla gerçekleşir.
  Bir iktisadi politika olarak devletçilik teriminin kapsamı içine, müdahaleciliğin özel
  bir biçiminin; belli ekonomik faaliyet konularında – devletleştirmeler veya yeni
  tesislerin devletçe kurulması yollarıyla gerçekleşen- devlet işletmeciliği halinde
  tezahür eden bir biçiminin girdiği görülür. Farklı bir ifadeyle devletçilik, genel olarak devlet işletmeciliğini de zorunlu bir unsur olarak içeren müdahaleci bir iktisat
  politikası anlamında kullanılmaktadır.
  İktisadi bir politika olarak devletçilik kapitalist ve sosyalist sistemlerin
  ötesinde bir üçüncü yol olarak görülemez. Ancak yine de kapitalizm içinde devletçi
  uygulamaların varlığı ve boyutu kapsamlı tartışmaların konusu olmaktadır.
  Devletçilik, “devlet kapitalizmi“ olarak da tanımlanmaktadır. Devletçiliğin
  ülkemizdeki tarihsel kökenleri Osmanlı İmparatorluğu’na, Tanzimat dönemindeki
  devlet öncülüğünde sanayileşme çabalarına ve İttihat ve Terakki Partisi’nin “milli
  ekonomi“ arayışlarına kadar götürülse de esas olarak Cumhuriyetin kurulmasının
  ardından 1930’lu yıllarda yoğunlaşan bir politika olarak ele alınır. Bu dönemde,
  planlama, kamu iktisadi teşebbüslerinin oluşturulması ve yasal düzenlemeler gibi
  politika araçlarıyla uygulanan ekonomiye yoğun devlet müdahalesinin başlıca amacı
  oldukça cılız olan ülke sanayinin geliştirilmesi, özel sektörün yapamadığı
  yatırımların devlet eliyle meydana getirilmesidir. Devletçilik objektif sonuçları
  itibariyle bakıldığında Cumhuriyet Türkiye’sinde kapitalist sermaye birikiminin özel
  bir yolu olarak tezahür etmiştir.
  Sosyal devlet ilkesinin temelinde yatan, gelirlerin bir düzeyde yeniden
  dağıtımı, sosyal sınıflar arası dengenin kurulması, kısaca bölüşüm ilişkilerine ilişkin
  düzenlemeler iken devletçiliğin odağı, bölüşüm değil kalkınma ve birikim
  stratejileridir. Hatta devletçiliğin uygulanması birikim yaratırken bazı sınıf ve
  kesimleri daha avantajlı konuma getirir
 2. Acil

  Sosyal Devlet – Devletçilik isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder