+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Küreselleşme ve Sosyal Haklara Etkisi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Feyruşah
  Devamlı Üye

  Küreselleşme ve Sosyal Haklara Etkisi
  Küreselleşme ve Sosyal Haklara Etkisi  Küreselleşmenin bir söylem olmanın ötesinde bir gerçeklik olup olmadığı ya
  da nasıl bir gerçekliği tarif ettiği üzerine oldukça geniş ve zengin bir literatür
  bulunmaktadır. Ancak bu çalışma için gerekli olan kavramın çok boyutlu
  sorgulanması değil, kullanıldığında neyi anlatmak istediğimizi belirlemektir.
  Küreselleşme söylemi gerçeği yansıtsa da yansıtmasa da kuşkusuz ki kendisi büyük
  bir gerçektir. Kaçılamayacak, ezici bir eğilimle karşı karşıya kalındığı ve bu haliyle
  küreselleşmenin, yapılamayacak olanla yapılması kaçınılmaz olanı belirlediği
  duygusu, farklı yerelliklere tümüyle egemen olmuştur. Küreselleşme ayrıca ülkeler
  arasında sosyal yaşam standartları bakımından önemli farklılıklar yaratmıştır. Artık
  birçok ülkede sosyal politikaların belirlenmesinde uluslararası düzenleme ve
  standartlar etkili olmaktadır. Bu standartların oluşturulmasına yönelik faaliyetler de
  gün geçtikçe artmaktadır. Ancak gerek ulusal ve gerekse uluslar üstü düzeyde bu standartlar oluşturulurken sosyal politika tercihlerinin nasıl yapılacağı konusu da
  gittikçe önem kazanmaktadır.
  Küreselleşmenin sosyal hakları ne şekilde etkilediği konusunda üç temel
  eğilim ortaya çıkmıştır. Bunlar özetle :
  - Küreselleşmenin kapitalist ekonomilerde dönüşüme neden olacağını
  savunan görüş. Buna göre uluslararası rekabet, refah devletinin
  geleceğine ve etkinliğine zarar verebilir. Dolayısıyla ulusal ekonomiler
  uluslararası piyasalara açılınca refah devletleri küresel rekabete uyum
  sağlamada zorlanabilir, sosyal refah harcamalarında kısıntıya gitmek
  zorunda kalabilirler.
  - Şüpheciler küreselleşmenin refah devletini olumsuz olarak etkilediğine
  inanmamakta; uluslar arası ekonomik bağımlılığın artmasının ulusal
  politikaları sınırlandırdığına dair bir kanıtın olmadığını savunan görüş.
  - Revizyonistlere göre, sorununun kaynağı küreselleşme değil refah
  devletinin kendisindedir. Küreselleşme, refah devletlerinde oluşan
  sorunların sonucu ve aynı zamanda çözümün bir parçasıdır. Nitekim
  uluslararası piyasalar, hükümetlere refah dinamiklerini kontrol etme
  olanağı sağlar. Küreselleşme refah devletlerinde sıkıntıya neden olmaz
  aksine bu sorunların çözümüne yardımcı olur.
 2. Acil

  Küreselleşme ve Sosyal Haklara Etkisi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder