+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Felsefe nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Zühre
  Devamlı Üye

  Felsefe nedir
  Felsefe nedir

  Felsefe, Gerçeğin düşünce yoluyla araştırılmasıdır. Felsefe kelimesinin temeli Yunancadır. (Filozof) Sevgi anlamına gelen “fiila” ile bilgi anlamına gelen sofla kelimelerinden türemiştir.

  Felsefenin çeşitli tanımları yapılmıştır. Bu tanımlardan bazıları şunlardır:

  Sokrates’e göre: “Neleri bilmediğimi bilmek” anlamındadır.

  Aristoteles’e göre: “Varlığın ilk prensiplerini, ilk nedenlerini araştıran bir bilimdir.”

  Epükürosçulara göre: “Akla uygun olup en büyük mutluluğu aramak”tır.

  Felsefenin genel bir tanımını şöyle yapabiliriz: Felsefe, evreni bütün olarak kavramaya ve açıklamaya çalışan sistemli bir bilgidir

  Felsefenin Konusu: Felsefe, evreni bütün yönleriyle açıklayan bir bilimdir. Bu tanıma göre, evrenin yapısı, oluşumu, insan davranışları, insan bilgisi, varlık, sanat,toplum gibi konular felsefenin konusu içerisine girer. Felsefe genel konulara eğildiğine göre, insan hayatında karşılaşılan tüm konular ve düşünceler felsefenin konusu içerisinde düşünülür.

  Felsefenin konusunu şu şekilde özetleyebiliriz:

  <!--[if !supportLists]-->a) <!--[endif]-->Evrenin yapısı ve oluşumu,

  <!--[if !supportLists]-->b) <!--[endif]-->Metafizik

  <!--[if !supportLists]-->c) <!--[endif]-->Ontoloji (varlık bilim)

  <!--[if !supportLists]-->d) <!--[endif]-->Ahlak problemi

  <!--[if !supportLists]-->e) <!--[endif]-->Estetik

  <!--[if !supportLists]-->f) <!--[endif]-->Bilgi teorisi


  Felsefe Ve Bilim: Bilimin konuları sınırlandığı halde, felsefede böyle bir sınırlandırma yoktur. Felsefe bilimler üzerinde bir düşünce şekildir. Bu felsefe ile bilim arasında bir bağın yokluğunu ifade etmez. Aksine felsefe ile bilim arasında sıkı bir ilişki vardır.

  ilk çağ Grek düşünürleri aynı zamanda dönemlerinin bilim adamlarıdır. Tales, Pisagor, Demokritos birer bilim adamıdır. Felsefenin yanında fizik konularını da ele almışlardır.

  Platon Akademisi’nin kapısına “Geometri bilmeyen içeri girmesin” levhasını asmıştır.

  Descartes, “Felsefenin ilkeleri” adlı eserinde felsefeyi kökleri metafizik, gövdesi fizik, dalları mekanik, tıp ve alhak olan bir ağaca benzetmiştir.

  Rönesanstan (yeniden doğuş) sonra bilimler kendi alanlarını seçerek felsefeden ayrılmışlardır.

  Felsefi Bilgi: Felsefi bilgi pozitif tabiat bilimlerinden farklı olarak sübjektif (kişisel) bir bilgidir. Onun sübjektif oluşu kişilerin tabiata bakış açılarındaki farklılıktan kaynaklanmaktadır. Bilimlerde olduğu gibi insan düşüncesini sınırlandıran kuralların olmayışındandır.

  Pozitif bilimler objektif (tarafsız) bilgilerdir Uyulması gerekli ilkeler vardır. Her bilim adamı determinizm, mekanik prensipleri, kanunlar gibi belirleyici kurallara uymak zorundadır.

  Felsefi Sistem: Felsefede düşünce, bir sistemi oluşturur. Filozof kendi düşüncesine göre ele aldığı konuları bir bütünlük içerisinde inceler. Felsefi sistem’ bir filozofun düşüncesinin genellemesi olabileceği gibi, çağlara göre felsefeyi sistem olarak gösterebiliriz, ilkçağ felsefesi (Grek), ortaçağ felsefesi ‘(iskolastik), aydınlanma fel*sefesi gibi.
 2. Acil

  Felsefe nedir isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder