+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Sünnilik Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Zühre
  Devamlı Üye

  Sünnilik Nedir
  Sünnilik Nedir

  Sünnilik Hz. Muhammed’in yolundan gitme, O’nun hadislerine ve Kuran hükümlerine dayanma anlamına gelmektedir. Ehl-i Sünnet olarak da adlandırılan bu mezhepten olanlara Sünni denilir. İslam dininde sünnet denilen peygamber yolunda gitme, iki biçimde yorumlanır. İlkine akıl yolu, ikincisine inanç yolu denir.

  Birinci yolu benimseyenlerin görüşleri daha sonra Selefiye, Maturidiye ve Eş’ariye olarak adlandırılan ve temel dayanakları Kuran ve Hadis olan üç mezhebin doğmasına yol açtı. Daha sonra belli ölçüde bu üç mezhepten kaynaklanmakla birlikte fıkıh konusundaki görüş ayrılıkları Hanefi, Şafiî, Maliki ve Hanbelî mezheplerinin doğmasına neden oldu. Bunlardan Hanefî mezhebi, Kuran ve hadislere dayanarak tüm yönetim ve hukuk kurallarını ondan çıkarır, imana akıldan önce yer verir. Şafiî mezhebi de Kuran ve hadislere dayanarak imanı temel ilke olarak benimser. Bu mezhebi Hanefilikten ayıran yalnız ibadet kurallarının değişik yorumlanmasıdır. Şafiî mezhebinin özünü fıkıh oluşturur ve bu mezhep, sünnetinin kesin ve açık olduğu yerde kıyasın gereksiz olduğunu ileri sürer.

  Fıkıh ve ibadet ilkelerine bağlanan Malikî mezhebi de Kuran ve Hadis ilkelerine bağlıdır. Bu mezhebe göre İslâm’da temel olan imandır. Sünniliğin dördüncü mezhebi olan Hanbelilik de Kuran ve hadis ilkelerine dayanır, ibadette hadise büyük önem verir. İman eyleme uygulanmalı, insan davranışlarının belirlenmesinde tek ölçü iman olmalıdır. Hanbeli mezhebi de öteki üç mezhep gibi fıkıh ilkelerine dayanır, tüm işlemlerin kaynağını Kuran ve hadislerin oluşturduğu İslâm hukukuna, yani fıkıha göre düzenlenmesi gerektirdiğini savunur.

  Sünniliğin bu dört mezhebi arasında ibadet ve ayrılık yoktur. Bugün dünyadaki Müslümanların % 92′si gibi büyük bir çoğunluğunu Sünniler oluşturur. Bu oranın Sünniler içinde yer alan mezheplere göre dağılımı: % 56 Hanefî, % 29 Şafiî, % 13 Malikî ve % 2′de Hanbeli.
 2. AZMİYE
  Devamlı Üye

  İslam dininin dünya üzerindeki iki büyük kolundan biri ve en fazla mensubu olanıdır. Sünniler hz. Muhammeden sonra ki halifeleri kabul etmekte ve genellikle Hadislere göre hareket ederler.
+ Yorum Gönder