+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Biyoloji sistematik nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Zeyneb
  Bayan Üye

  Biyoloji sistematik nedir
  Biyoloji sistematik

  Sistematik, biyoloji öğrenimi gören öğrencilerin pek sevmedikleri hatta nefret ettikleri bir derstir. Tür adlarının, taksonomik basamakların, bazı familyaların genel özelliklerinin ezberlenmesidir. Üreme döngülerinin çizilmesidir. Bitki toplanıp, presleyip kurutularak herbaryum ödevi hazırlanması ya da önceki senelerde hazırlanmış ödevleri araklayıp sınıfı geçmeye çalışmaktır. Sınıfı geçenin bir daha dönüp bakmadığı, ders notlarını yırtıp atıldığı, yani özetle tamamen gereksiz ezber bir derstir. Bu arada ders notlarını yıl sonunda yakan, yanan notlar üzerinde ateş dansı yapan öğrenci bile görüldüğü iddia edilmektedir.

  Sistematik, sistematikçilerin pek sevdikleri bir çalışma alanı ve derstir. Bu alanda çalışanların, genelde biyolojideki başka alanlara ve gelişmelere pek ilgileri yoktur. Türlerin, cinslerin ve familyaların gözü kapalı bilinmesidir. Biyoloji okuyan lisans öğrencilerinin de bir sistematikçiymiş gibi yetiştirilmesi ve dersten nefret ettirilmesidir. Takıntılı bir şekilde her sene bitki toplatılmasıdır. Yüksek lisans öğrencilerine, yüksek lisans tezi olarak bir alanın bitki türlerinin listelenmesi işinin (flora çalışmaları), hiç şaşmaz ve kararlı bir biçimde yaptırılmasıdır. Sürekli yeni tür aramak, bulmak, bazen zorlayarak gerçeği yansıtsın yansıtmasın bir türden iki hatta üç tür yaratarak yeni tür bulmuş olmaktan sonsuz gurur duymaktır.

  gerçekte sistematik nedir ?

  Biyolojik Sistematik, biyoçeşitliliği, yani geçmişte ve bugün dünya üzerinde bulunan canlıların çeşitliliğini anlamak için yapılan tüm çalışmaları kapsar. Yani sadece sınıflandırma ya da adlandırmayla ilgili çalışmaların yapıldığı taksonomi biliminden ibaret değildir. Asıl olay canlı çeşitliliğini anlama ve anladığımızı belli bir sistematiğe oturtmaktır. Canlı çeşitliliğini açıklamada işe yarayabilecek herhangi bir konuda çalışan herkes, gönül rahatlığıyla sistematikçiyim diyebilir, diyebilmelidir. Böyle birine “sen sistematik çalışıyorsun” dediğiniz zaman, yukarıda bahsettiğim nedenlerden dolayı size kötü kötü bakabilir. Biyolojinin bütün dallarından, bilgisayar mühendisliğinden, matematikten, kimyadan, yerbilimlerinden, paleontolojiden ve şu an aklıma gelmeyen bir çok alandan canlı çeşitliliğini anlamaya yönelik katkı gelebilir.

  Sistematik öğretimi, illa çiçek toplayarak ya da tür ismi ezberleyerek olmaz. Sistematik öğretiminde önemli olan, sistemlerin elemanlardan çok (taksonomik basamaklar ve basamaklarda yer alan canlı grupları), sistemlerin kendilerinin öğretilmesidir. Dünya’da milyonlarca tür olduğu düşünülürse, öğrencilere ilk öğretilmesi gereken şeyin tür adları olmayacağı kesin. Tabii ki belirli bir öneme sahip, konu anlatımında ve sistemlerin açıklanmasında örnek teşkil edebilecek belli bir kaç türün öğretilmesinden bahsetmiyorum. Lafım her familyadan beş on tür ezberleten ezbercilere.

  sistematiğin kapsamına.

  Sistematik temel olarak dört alanla ilgilenir ve bu alanların hepsi de biyoçeşitliliğin ortaya çıkartılması ve korunmasıyla ilgilidir.

  a. Taksonomi.
  b. Akrabalık ilişkilerinin yani filogeninin ortaya çıkartılması.
  c. Biyocoğrafya, ekoloji ve dağılım.
  d. Koleksiyonların oluşturulması, bilgilerin derlenmesi ve koruma.

  Bu maddelere yenileri de eklenebileceği gibi, maddeler birleştirilebilir çünkü (genelde her konuda olduğu gibi) birbirleriyle sıkı ilişkilidirler
 2. Acil

  Biyoloji sistematik nedir isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder