+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Tarihe Yardımcı Olan Bilimler Nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  Tarihe Yardımcı Olan Bilimler Nelerdir
  TARİHE YARDIMCI OLAN BİLİMLER

  Arkeoloji
  Kazı bilimidir. Toprak altında kalmış her türlü uygarlık belirtisini gün ışığına çıkaran bilimdir. Özellikle tarih öncesi devirlerin aydınlatılmasında katkısı büyüktür.
  Kronoloji
  Zaman bilimidir. Bir tarihî olayın gerçekleşme zamanını ortaya koymaktadır. Böylece tarihî olaylar kronoloji sayesinde sıraya konmaktadır.
  Coğrafya
  Yer bilimidir. Tarihin gelişimi sırasında coğrafi etkilerin önemi büyüktür. Bunu da coğrafya ortaya koymaktadır.
  Etnografya
  Toplumların oluşturduğu maddi ve manevi kültürel değerleri inceleyen ve buna göre birtakım sonuçlar çıkaran bilimdir. Toplumların gelenek ve göreneklerini incelemektedir.
  Antropoloji
  Irk bilimidir. Fiziki Antropoloji ve Sosyal Antropoloji olmak üzere ikiye ayrılır. Fiziki Antropoloji toplumların bedensel (şematik) özelliklerini incelerken, Sosyal Antropoloji toplumların sosyal ve kültürel yapılarını inceler.
  Paleografya
  Eski yazıları inceleyen bir bilimdir. Çivi yazısını, Hiyeroglif (Resim) yazısını, Göktürk ve Uygur alfabelerini çözümleyen ve özelliklerini ortaya koyan bilimdir.
  Epigrafya
  Kitabe bilimidir. Kitabeleri inceleyen, çözümleyen ve yorumlayan bilim dalıdır.
  Diplomatika
  Siyaset bilimidir, iki ülke arasında imzalanan antlaşmaları, mektupları, fermanları, beratları, emirleri, buyruklarr inceleyerek bilgi veren bilimdir.
  Nümizmatik (Meskukat)
  Para bilimidir. Paralar üzerindeki bilgilerden yola çıkarak birtakım yeni bilgiler ortaya koymaya çalışan bilimdir.
  Heraldik
  Mühür ve armaları inceleyen bilimdir. Filoloji
  Tarihî kaynağı, yazıldığı dil açısından inceleyen bilimdir.
  Toponimi
  Yer adları bilimidir.
  Antroponimi
  Şahıs adları bilimidir.
  Sosyoloji
  Toplum bilimidir. Toplum hâlindeki insanı inceleyerek tarihsel gelişmeler içindeki yerini ve önemini ortaya koymaktadır.
  Kimya
  C 14 Metodu ile fosillerin yaşının hesaplanmasına katkıda bulunmaktadır. Üzerinde canlı mikroorganizma bulunan tüm buluntuların yaşını hesap-layabilmektedir. 2. Acil

  Tarihe Yardımcı Olan Bilimler Nelerdir isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


antropoloji şahıs adları