+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Mezopotamya Uygarlığında Yazı, Dil Ve Edebiyat Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  Mezopotamya Uygarlığında Yazı, Dil Ve Edebiyat
  Yazı, Dil ve Edebiyat


  Sümerlerde toprak tanrıların malı sayılıyordu. Halk ürün üzerinden vergiyi tapınak rahiplerine ödüyordu. Rahiplerin bu bilgileri kaydetme ihtiyacı duyması yazının kullanılmasını zorunlu hâle getirmiştir.
  Sümerler M.Ö 4000 - 3500 yılları arasında yazıyı icad etmişlerdir. İlk başta Hiyeroglif (Resim Yazısı) olarak icad edilen yazı daha sonra şekil itibarıyla çiviye benzediğinden çivi yazısı olarak adlandırılmıştır. Şüphesiz ki Sümerlerin yazıyı bulmalarında dinî ihtiyaçlar etkili olmuştur. Yazı kil tabletler üzerine üçgen uçlu bir çubukla yazılmıştır.

  Sümer dili de Türkçe gibi Asya kökenli diller grubundadır. Sümerce ve Türkçe arasında benzerlikler vardır. Yapılan araştırmalar sonucunda, toplam 198 kelimenin ortak olduğuna varılmıştır.
  Anadolu'nun en eski yazılı belgeleri olan Külte-pe Tabletleri'nin dili ise Akadca'nın Asur lehçesine girmektedir. Bu dil grubunda Arapça da bulunmaktadır.
  Mezopotamya edebî ürünlerinin başında destanlar bulunmaktadır. Gılgamış Destanı, Tufan Hikayesi ve Yaradılış Manzumesi başta gelen edebî eserlerdir. Gılgamış Destanı Hititçeye çevrilmiş, daha sonra da Yunanistan'a geçmiştir.
  Asurlular ilk kütüphanecilik ve arşivcilik çalışmalarını başlatmışlardır. Çivi yazılı kil tabletler başkent Ninova'da kurulan kütüphanede toplanmış ve devrin aydınlatılmasını sağlamıştır. 2. Acil

  Mezopotamya Uygarlığında Yazı, Dil Ve Edebiyat isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder