+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Hititlerde Sosyal ve Ekonomik Hayat Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  Hititlerde Sosyal ve Ekonomik Hayat
  Hititlerde Sosyal ve Ekonomik Hayat

  Hititlerde kraliyet ailesinin dışında kalan halk üç sınıfa ayrılmıştı:
  Hürler: Soylular, rahipler, askerler, tüccarlar ve köylülerin oluşturduğu sınıf.
  Yarı Hürler: Bedel ödeyerek özgürlüğüne kavuşan kölelerin (Namralar) oluşturduğu sınıf.
  Köleler: Savaşlarda ele geçirilen esirlerin oluşturduğu sınıf.
  Diğer İlk Çağ uygarlıklarından kölecilik anlayışından farklı olarak Hitit köleleri mülk edinebilme hakkına sahiplerdi. Ayrıca bedel ödeyen köleler özgürlüklerine kavuşabiliyorlardı.
  Hitit ekonomisinin temeli tarım ve hayvancılığa dayalıydı. Anadolu'nun bereketli topraklara sahip olması üretimin artmasına yolaçmıştır. Anadolu'da ilk Tımar Sistemi Hititlerce uygulanmıştır. Anadolu'nun önemli ticaret yollarına sahip olması Hititlerin ticaretle de uğraşmalarına neden olmuştur. Ayrıca madencilik ve dokumacılık da Hitit halkının geçim kaynakları arasında yer almaktaydı. 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Hitit devletinde kraliyet ailesini dışarda tutarsak üç farklı sınıf vardı . bunlar; hürler , yarı hürler ve kölelerdi. ayrıca hititliler anadolunun zengin topraklarına sahip oldukları için geçimlerini tarım ve hayvancılıktan sağlarlardı.
+ Yorum Gönder


hititlerde sosyal sınıflar,  hititlerin hukuk ve sosyal hayatlari hakkinda bilgi,  hititlerde sosyal yapı,  hititlerde sosyal ve ekonomik yaşam