+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Iyonlar uygarlığı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  Iyonlar uygarlığı
  İYONLAR
  Dorların Yunanistan'ı istilası ve Yunan uygarlığını kurması üzerine Akaların bir bölümü Dorlar tarafından toprağa bağlı köle hâline getirilmişti. Dor baskısından kaçan bir kısım Akalar ise Boğazlar yoluyla Anadolu'ya girmişlerdi. Batı Anadolu kıyılarına yerleşen Akalar burada yaşayan yerli halkla kaynaşarak İyon adını almışlardır.
  İyonlar Batı Anadolu'da birtakım şehir devletçikleri kurmuşlardır. Polis adı verilen bu şehir devletçikleri;
  • İç ve dış işlerinde serbest
  • Siyasi birlikten yoksun
  • Dinî ve kültürel birlik kuran
  • Kanunlarını kendileri koyan
  • Kendilerine yeten
  <b özellikler taşıyorlardı. 12 polisin bulunduğu „ İyonya'da bunların en önemlileri: Efes, Milet, Bodrum, Foça, izmir ve Kuşadası idi. Önceleri krallar * tarafından yönetilen polisler daha sonra demokratik hükümetlerce yönetilmiştir. Demokratik hükümetlerin kurulmasında ekonomik yeterliliğin getirdiği hür düşünce ortamı etkili olmuştur.
  Denizci bir kavim olan İyonlar özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarında ticaret kolonileri kurmuşlardır. Hatta Akdeniz ticaretini ellerinde bulunduran Fenikelilerin bu alandaki üstünlüklerine son vermişlerdir. Fenikelilerle girdikleri ticari ilişkiler sonucunda bu alfabeyi Yunanlılara aktaran İyonlar, Latin Alfabesi'nin oluşumuna katkıda bulunmuşlardır.
  Ön-Asya'dan gelen ticaret yollarının bitim noktasında yer alması ve deniz ticareti sayesinde İyonya, kültür-bilim-sanat merkezi hâline gelmiştir. Hür düşünceye önem veren İyonlar, pozitif bilimlerde ileri gitmişlerdir. Anadolu bilimini zirveye taşıyanlar İyonlar olmuştur. İyon uygarlığı doğrudan Yunan uygarlığının ve dolayısıyla Avrupa uygarlıklarının özünü oluşturmuştur. Geometride Tales ve Pisagor, tarihte Herodot, felsefede Diyojen, tıpta Hipokrat, edebiyatta Homeros gibi ilim adamları İyonyalıdır. Çok tanrılı bir dinî inanca sahip olan İyonlar, Zeus, Hera, Apollon, Phosedion gibi Yunan tanrılarına inanıyorlardı. Tanrılarını insan şeklinde düşünmeleri heykelciliği geliştirmiştir.İlyada ve Odesa Destanları Homeros'un eserleridir. Açık hava tiyatrosu ve tapınak mimarisinde ileri gitmiş olan İyonların en önemli mimari eserleri Artemis Tapınağı'dır.
  M.Ö VI. yüzyılda Anadolu'yu istila eden Persler İyon şehir devletçiklerine son vermişlerdir. 2. Acil

  Iyonlar uygarlığı isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder