+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Miken uygarlığı ile ilgili bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  Miken uygarlığı ile ilgili bilgi
  MİKEN (AKA) UYGARLIĞI

  M.Ö 2000'li yıllardan itibaren Orta Avrupa'dan Ege Havzası'na yapılan göçler sırasında bölgeye gelen Akalar, Girit etkisine son vererek kendi uygarlıklarını (Miken) oluşturmuşlardır. Akalar tarafından kurulan Miken uygarlığının merkezi Mora Yarımadası'dır..
  Aka siyasi tarihinin en önemli olayı Tru-va Savaşlan'dır. Savaşın nedeni Akaların Karadeniz'de ticari üstünlük .kurma istekleridir. Truvalılar ile Agamemnon komutasındaki Akalar arasındaki savaşlar sırasında Truva şehri yıkılmıştır.
  Truva Savaşları'nın en önemli özelliği; Boğazlar'ın dünya tarihindeki yeri ve önemini ilk kez ortaya çıkarmasıdır.
  Ege Havzası'nda yaşayan diğer halklar gibi Akalar da denizci bir kavimdi. Deniz ticareti sayesinde çevre uygarlıklarla kültür etkileşimi yaşamışlardır.Akalar din konusunda Anadolu'nun ve Girit'in etkisinde kalmışlardır. Çok tanrıcılık ve ahiret inancının hâkim olduğu Aka toplumunda ölüler kuyulara dik olarak gömülmüşlerdir. Kuyu mezarlarının yanı sıra içi taştan örmeli kubbeli mezarlar da anıt mezar mimarisinin iki önemli örneğidir.
  Akalar, Giritlilerin oluşturduğu yazı sistemini geliştirerek günümüzde kullanılan Grekçe'nin temelini oluşturmuşlardır.
  En önemli mimari eserleri Trins ve Miken Şatoları olan Akalar, mimaride kendilerine özgü bir tarz oluşturmuşlardır.
  Akalar tarafından kurulan Miken uygarlığına M.Ö XII. yüzyılda Yunanistan'ı istila eden Dorlar son vermiştir. 2. Acil

  Miken uygarlığı ile ilgili bilgi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


miken uygarlığı,  miken kuyu mezarları