+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Hellenizm uygarlığı hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  Hellenizm uygarlığı hakkında bilgi
  HELLENİZM

  M.Ö VII. yüzyılda Yunanistan'ın kuzeyinde Makedonya Krallığı adı altında bir devlet kurulmuştur. Bu krallık kısa sürede güçlenerek Yunanistan'daki şehir devletçiklerini hâkimiyeti altına almaya başlamıştır, ilk olarak Kral II. Philip zamanında bir Hellen Birliği kurmak amacıyla önemli adımlar atılmıştır. Kral II. Philip'in M.Ö 336'da öldürülmesi üzerine yerine oğlu Büyük İskender geçmiştir, iskender babası tarafından hazırlanan ordunun başına geçerek M.Ö 334'de Asya (Doğu) Seferi'ni başlatmıştır. Seferin asıl amacı Pers İmparatorluğu'na son vermektir. İskender sefer sırasında yanına Yunanlı bilginleri ve düşünürleri de almıştır.
  Perslerle ilk olarak M.Ö 334'de Granikos (Bi-gaçayı) Savaşı'nda, ardından M.Ö 333'de İssos Savaşı'nda karşılaşan Büyük İskender bu savaşlardan galibiyetlerle ayrılarak Pers İmparatorluğu'na son vermiştir. Böylece Batı Hindistan, İran, Mezopotamya, Suriye, Filistin, Fenike, Mısır, Anadolu ve Yunanistan toprakları Büyük İskender'in egemenliğine girmiştir. Asya seferi sırasında Büyük İskender'in yanında yer alan Yunanlı bilginler ele geçirilen tüm ülkelerdeki uygarlıkları Yunan uygarlığıyla kaynaştırarak Hellenizm adıyla yeni bir uygarlık ortaya çıkarmışlardır.Hellenizmin bilimsel ve kültürel anlamda iki merkezi vardır: İskenderun ve İskenderiye. Bu şehirlerde bilimsel ve kültürel gelişmelere önem verilmiş, akademiler kurulmuştur. Fizikte Arşimet, coğrafyada Batlamyus (Ptolemeus) gibi bilim adamları bu merkezlerde yetişmiştir.
  Hellenizmde en fazla etkisi olan uygarlıklar Yunan ve Mısır uygarlıklarıdır. Mısır'ı ilhak eden Büyük İskender burada Tanrı-Kral anlayışını benimsemiştir. Ayrıca Hellenizm daha sonra kurulan Roma, Sa-sani ve İslam uygarlıklarını doğrudan etkilemiştir.
  Büyük İskender'in M.Ö 323'de aniden ölümü üzerine Hellen imparatorluğu yıkılmış, ülke topraklarında oğulları ve komutanları tarafından birtakım devletler kurulmuştur.

  • Mısır'da Ptolemeuslar (Batlamyuslar)
  • Makedonya'da Antigonitler
  • Trakya, Anadolu, İran ve Batı Hindistan'da Selevkoslar

  M.Ö III. ve I. yüzyıllar arasında hüküm süren bu devletlerden Selevkoslar, Anadolu'da hüküm sürmesi yönüyle önemlidir. M.Ö 280'de Selevkos'un ölümü üzerine Anadolu'da dört Hellen Krallığı kurulmuştur.

  • Karadeniz Bölgesinde Pontus
  • Kuzey Batı Anadolu'da Bitinya
  • Orta Anadolu'da Kapadokya
  • Batı Anadolu'da Bergama (Pergamon = Parşömen)

  Bu krallıklardan Kapadokya ve Pontus'da Doğu, Bitinya ve Bergama'da ise Batı (Yunan) uygarlığının etkileri görülmüştür. Böylece Anadolu Hellenistik dönemi yoğun olarak yaşamıştır. Bu dönemden kalma en önemli mimari eser ise Zeus Tapınağı'dır. 2. Acil

  Hellenizm uygarlığı hakkında bilgi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


hellenizm uygarlığı nedir,  hellenizm uygarligi hakkinda bilgiler,  hellenizm uygarlığı