+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Roma Tarihi hakkında bilgi ve önemi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  Roma Tarihi hakkında bilgi ve önemi
  Roma Tarihi

  Roma Devleti M.Ö 753'de Kral Romulus tarafından kurulmuştur. Eski İtalya'da İtalik, Etrüsk, Ligur, Kelt, Venet, Fenike ve Yunanlılar yaşamaktaydı. Etrüskler tarafından ilk kez bu coğrafyada siyasi birlik oluşturulmuştur. Böylece oldukça fazla sayıdaki etnik unsurlar Etrüsklerce biraraya getirilmiştir.

  Roma Tarihi;
  • Krallık Devri (M.Ö 753-M.Ö 510)
  • Cumhuriyet Devri (M.Ö 510 - M.Ö 27)
  • imparatorluk Devri (M.Ö 27-1453)

  olmak üzere 3 bölümde incelenir.
  Romulus tarafından kurulan Roma Devleti uzun yıllar krallarca yönetilmiştir. Etrüsklü olan Romulus, halkı Patrici ve Pleb olmak üzere ikiye ayırmış, senatoyu kurmuş ve şehrin nüfusunu artırmak amacıyla mülteci kabul etmiştir. Ölümünden sonra yerine sırasıyla Pompiliu, Hostilius, Marcius, Priscus, Tillius ve Superbus geçmiştir.
  Roma'daki aristokratlar Etrüsklerin Yunan saldırıyla zayıfladığını görünce Kral Superbus'a karşı ayaklanmışlardır. Sonuçta Superbus Roma'yı terkedince idareyi aristokratlar ele geçirmiş ve Cumhuriyet rejimini getirmiştir. Roma Cumhuriyeti oldukça ilkeldir. Devlet yöneticisine ait yetkilerin halk tarafından benimsenmesi cumhuriyet olarak gösterilmiştir. Kralın yetkileri aristokratlara geçmiş ve soylulardan oluşan Senato önem kazanmıştır. Bu yüzden demokratik bir uygulama değildir. Cumhuriyet devrinde en yüksek idari makam Con-sül olmuştur. Cumhuriyet devrinin en önemli olayı Kartaca Savaşları .(M.Ö 264 - M.Ö 146) olmuştur. İki ülkenin ticari çıkarlarının çatışmasıyla başlayan .savaşlar sonunda Kartaca bir Roma eyaleti hâline getirilmiştir.
  Cumhuriyet devrinde Roma her ne kadar topraklarını genişletmiş ve Doğu Akdeniz'i tamamen egemenliğine almış olsa da iç karışıklıklar oldukça artmıştı. Çünkü yönetim aristokratların elindeydi. Julius Caesar yönetime Yunan demokrasisini getirmeye çalışmış ancak M.Ö 44'de öldürülmüştür. Caesar (Sezar)'ın yeğeni Octavius ülkede birliği ve barışı sağlayınca kendisine Augustus (Kutsal) un-vanı verilmiş ve böylece imparatorluk devri başlamıştır. Bu devirde Roma'da 9 hanedan yönetime geçmiştir. Valentinianuslar Sülalesi zamanında Barbar saldırılarının getirdiği siyasi ve etnik kargaşalıklar nedeniyle Roma İmparatorluğu M.S 395'de Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrılmıştır. 476'da ise Batı Roma İmparatorluğu yıkılmıştır. Roma uygarlığı yüksek şehir kültürlü Batı Akdeniz halklarının oluşturduğu bir sentezdir. Roma devletinin, zaptettiği yerlerin halklarına verdiği vatandaşlık hakkı ve bütün halkın Romalı olarak bazen imparatorluk tahtına oturma hakkı oldukça önemlidir. 2. Acil

  Roma Tarihi hakkında bilgi ve önemi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder