+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Roma'da Devlet Yönetimi ile ilgili bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  Roma'da Devlet Yönetimi ile ilgili bilgi
  Roma'da Devlet Yönetimi

  Kral
  Roma'da başta devlet işlerini yürüten bir kral vardı. Ancak krallık irsi değildi. Kral, Halk Meclisi'nin Patrici üyeleri tarafından ölünceye kadar başta kalmak üzere seçilirdi.

  Senato

  Bu meclis Patrici aile reislerinden oluşmaktaydı. Üyeleri kral tarafından seçilirdi. Kralın danışma or-Jj ganiydi ama kararları kralı bağlamazdı. Kral ölünce yerine geçecekleri (adayları) senato seçerdi.

  Halk Meclisi

  (Comitia Curiata) Patrici ve Pleblerden oluşan meclistir. Siyasi üstünlük Patricilerin elindeydi.

  Consüllük

  Cumhuriyet Devrindeki en yüksek iktidar organıdır. İki consül görev yapardı. Eşit hakları vardı.

  Diktatörlük

  Olağanüstü hâllerde ve buhranlı dönemlerde bütün yetkiler bu memurlara verilirdi. 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Romada devlet kral , senato, halk meclisi consülük ve diktatörler tarafından yönetilirlerdi. devlet yönetiminde en çok hak sahibi olan krallardı.
+ Yorum Gönder