+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Asya Hun Devleti ( M.Ö 220 - M.S 216 ) Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  Asya Hun Devleti ( M.Ö 220 - M.S 216 ) Hakkında Bilgi
  ASYA HUN DEVLETİ (M.Ö 220 - M.S 216)

  Tarihte bilinen ilk Türk Devleti Asya (Büyük) Hun Devleti'dir. Devletin kurulduğu topraklar bugünkü Moğolistan sınırları içindedir. Ağırlık merkezi Orhun Selenya ırmakları ve Karakum bölgesi olan Asya Hun Devleti'nin başkenti Ötüken'dir.
  Hunların siyasi birliğini kuran ve bilinen ilk Hun Hükümdarı Teoman'dır (Tuman, Tornan). Teoman ayrı bölgelerde yaşayan boyları birleştirerek Türklerin ilk siyasi birliğini kurmuştur. Çin ile sürekli mücadele eden Teoman zamanında Çinliler M.Ö 214 yılında Çin Seddi'ni yapmak zorunda kalmışlardır.
  M.Ö 209 yılında babası Teoman'ın öldürülmesi üzerine Mete başa geçmiştir. Mete Han'ın Türk tarihindeki en önemli özelliği düzenli ilk ordu teşkilatını kurmasıdır.
  Orduya 10'lu sistemi (Bölük-Tabur-Alay) getirmiştir. Yüeçi ve Tunghu (Tunguz) gibi kavimleri yenerek Çin üzerine sefere çıkmıştır. Bu seferler sonucunda Çin vergiye bağlanmış, Çin sarayı ile akrabalık kurulmuştur.Çin sınırını güvence altına alan Mete Han o çağda Asya kıtasında yaşayan bütün Türk boylarını kendi idaresinde, tek bayrak altında toplamıştır. Ayrıca Moğol, Tibet, Tunguz ve Çinlilerin bir kısmı da Hun hâkimiyeti altına alınmıştı.
  Hun Devleti'nin sınırları doğuda Kore, batıda Aral Gölü, kuzeyde Baykal Gölü ve güneyde Kara-kum'a kadar uzanmıştı. Mete Han ülke yönetiminde de başarılı çalışmalar yapmış; ülkeyi 3 bölüme ayırarak yönetmiştir. Buna göre; Büyük Kağan Orta (merkez)'da, bağlı Yabgular da Sağ (doğu)'da ve Sol (batı)'da olmak üzere devleti yönetirlerdi.
  Mete Han'ın M.Ö 174 yılında ölmesinden sonra devlet iyi yönetilememiş, Çinliler toparlanarak Türklere karşı üstünlük kurmaya başlamışlar ve bunun sonucunda da M.S 48 yılında ikiye ayrılmıştır.
  Kuzey Hun Devleti ve Güney Hun Devleti olmak üzere ikiye ayrılan Asya Hun Devleti varlığını M.S 216 yılına kadar korumuştur. Güney Hunları Çin hâkimiyeti altında M.S 216 yılına kadar yaşamışlardır. Kuzey Hunları ise bağımsızlıklarını korumayı amaçlamışlar, ancak M.S 150 yılında Çinlilerin ve Sienpiler'in baskıları neticesinde yıkılmışlardır.
  Büyük Hun Devleti'nin siyasi varlığını kaybet-ig meşinden sonra Asya'daki Türkler Göktürk Devle-S ti'nin kuruluşuna kadar dağınık hâlde yaşamışlar-| dır.
  Çin hâkimiyetine girmeyerek batıya göç eden ğ\ Kuzey Hunlarının bir kısmı ilk olarak Hazar Denizi ' ile Aral Gölü arasındaki bölgeye gelmişler, ardından da Karadeniz'in kuzeyine ilerleyerek bu bölgede yaşayan barbar kavimleri (Vandal, Gepid, Ost-rogot, Vizigot) batıya göç etmeye zorlamışlardır. Böylece Kavimler Göçü yaşanmıştır. (375)
  Kavimler Göçü'nün ardından da Roma İmparatorluğu 395 tarihinde ikiye ayrılmış, Batı Roma İmparatorluğu 476 yılında yıkılmıştır. Ayrıca Avrupa'da Frank Krallığı kurulmuş, İlk Çağ kapanarak Orta Çağ başlamıştır. 2. Acil

  Asya Hun Devleti ( M.Ö 220 - M.S 216 ) Hakkında Bilgi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder