+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Dört Halife Devri Kısaca Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  Dört Halife Devri Kısaca
  DÖRT HALİFE DEVRİ (632 - 661)

  • Bu dönemde bir tür cumhuriyet rejimi uygulanmıştır.
  • Halifeler aynı zamanda din başkanlığı, kanunları düzenleyici, ordu komutanlığı görevlerini yerine getirmiştir.

  Hz. Ebubekir (632 - 634)
  • Zekat vermeyenler ikna edilmiştir.
  • Ridde adı verilen dinden çıkma olayları üzerine gidilmiştir. Yalancı peygamberler ortadan kaldırılmıştır.
  • Kuran-ı Kerim ayetleri bir komisyon tarafından toplanarak kitap hâline getirilmiştir. Böylece Kur'an'ın özgün hâli korunmuştur.
  • Tüm Arabistan hâkimiyet altına alınmıştır.
  • İlk düzenli ordular kurulmuştur.
  • I. Ecnadeyn Savaşı'nda Bizans ordusunu yenen İslam orduları Bizans ülkesinin kapılarını açmışlardır. I. Ecnadeyn Savaşı, Suriye'nin fethine zemin hazırlamıştır.

  Hz. Ömer (634 - 644)

  • İslam Devleti sınırlarının hızlı bir genişleme gösterdiği devirdir. Devlet örgütü, ordu ve toprak sistemi konularında çalışmalar yapılmıştır.
  • Yermük Savaşı'nda (636) Bizans ordusu yenilmiş ve Bizans direnişi kırılmıştır. II. Ec-nadeyn Savaşı'nda da Bizans orduları yenilmiştir. Böylece Yermük Zaferi pekiştirilmiştir (636). Suriye ve Filistin fethedilmiştir.
  • Kadisiye Savaşı (642) ile İran topraklarının büyük bir kısmı fethedilmiş, böylece Horasan'daki Türklerle sınır komşusu olunmuştur. İlk Türk-İslam ilişkileri bu tarihte başlamıştır.
  • Ülke toprakları illere ayrılarak başlarına valiler atanmıştır.
  • İkta denilen toprak sistemi uygulamaya konulmuştur.
  • Kadılık kurumu oluşturulmuştur.
  • Hicri Takvim oluşturulmuştur.
  • İran'ın devlet yönetimi tarzından etkilenilmişti

  Hz. Osman (644 - 656)
  • Emevi soyundan olan Hz. Osman devlet yönetiminde kendi akrabalarını iyi görevlere getirdiği için eleştirilmiştir. Böylece İslam dünyasında ilk kez halifeye karşı bir muhalefet grubu oluşmuştur.
  • Kitap halindeki Kur'an-ı Kerim çoğaltılmıştır.
  • Horasan'da ilerlemek isteyen İslam orduları ile Türkler arasında yapılan savaşlarda Hazar Türkleri Müslümanları durdurmuştur.
  • Kuzey Afrika'da fetihler devam etmiştir.
  • Suriye valisi Muaviye tarafından kurulan donanma Kıbrıs'a seferler düzenlemiştir.
  • Hz. Osman kendisine karşı olanlar tarafından öldürülünce İslam tarihinde anlaşmazlıklar ve görüş ayrılıkları çıkmıştır.

  Hz. Ali (656-661)

  • Hz. Ali halife olarak seçilmiş ancak başta Suriye valisi Muaviye olmak üzere Emevi sülalesi buna karşı çıkmıştır.
  • Halifelik mücadelesi ön planda olduğu için bu devirde genişleme tamamen durmuştur. Temel neden ise Hz. Osman'ın katilinin bu-lunamamasıdır.
  • Hz. Ali'nin halifeliğine karşı çıkan Hz. Ayşe, Talha ve Zübeyr Basra'da birleşerek ortak mücadeleye girişmişlerdi. Bunun üzerineHz. Ali ordusuyla birlikte harekete geçmiş ve Basra yakınlarındaki savaşta Talha ve Zübeyr öldürülmüştü. Cemel Savaşı denilen bu savaştan sonra Hz. Ayşe Medine'ye gönderilmiştir (656). Böylece İslam dünyasının yapısını bozacak çekişmeler başlamıştır. Cemel Savaşı'nın ardından Hz. Ali, başkenti Kufe'ye taşımıştır.
  • Hz. Ali'nin halifeliğini tanımayan bir diğer kişi de Muaviye idi. İki taraf arasında 657 yılındaki Sıffin Savaşı'nda zor durumda kalan Muaviye orduları kılıçlarına Kur'an sayfaları asınca Hz. Ali savaşı durdurmuştur. Böylece savaş sonuçsuz kalmıştır.
  • Halifelik sorununu çözmek için hakemlere başvurulmuştur. Böylece Hz. Ali ve Muaviye birer vekil tayin etmişlerdi (Muaviye'nin vekili Amr İbn'ül Asr). Yapılan görüşmelerde hakemler iki tarafı da azletmişler ve böylece kaybeden taraf Hz. Ali olmuştur. (659)
  • Hakem olayı Müslümanlar arasındaki anlaşmazlıkları artırmıştır. Hz. Ali Kufe'de, Muaviye ise Şam'da halifeliklerini sürdürmüştür. Hz. Ali'nin bu tutumu karşısında onun yanından ayrılanlara Hariciler denmiştir. Hariciler Hz. Ali'yi öldürünce Dört Halife Devri
  kapanmıştır 2. Acil

  Dört Halife Devri Kısaca isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder