+ Yorum Gönder
2. Sayfa BirinciBirinci 12
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Emeviler devri hakkında yazı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  Cevap: Emeviler devri hakkında yazı

  El-Mustasım

  Cengiz Han'ın torunlarından Hülagü'nun başındaki Moğollar Bağdat'a girince 1258 yılında * devlet yıkılmıştır. Halife daha sonra Memlüklere sığınmıştır.
  Cevap: Emeviler devri hakkında yazı frmacil sayfa 2iki Cevap: Emeviler devri hakkında yazı

 2. Ömer
  Devamlı Üye
  ENDÜLÜS EMEVİLERİ (756 - 1031)

  Abbasilerin Şam Katliamı'ndan kaçan Abdur-5^ rahman bin Muaviye, İspanya'daki Emeviler tara-^ fından emir olarak tanınınca buradaki Araplar dev-^5 let hâline gelmişlerdir.
  III. Abdurrahman döneminden itibaren hükümdarları halife unvanını da kullanmaya başlamıştır. Böylece X. yüzyılda İslam dünyası üç parçaya ayrılmış oluyordu. Bağdat'ta Abbasiler, İspanya'da Endülüs Emevileri ve Mısır'da Fatımiler İslam dünyasının dinî bakımdan öncülüğünü yapıyorlardı.
  Endülüs (İspanya) Emevileri, bu dönemde Ab-basilerle, Franklarla ve Fatımilerle mücadele etmişlerdir. 1031 yılında iç karışıklıklar ve Haçlı saldırıları sonucunda yıkılmıştır.
 3. Ömer
  Devamlı Üye
  BEN-I AHMER DEVLETİ = GIRNATA (1232-1492)


  Endülüs Emevileri'nin yıkılmasından sonra kurulmuştur. Başkent Gırnata olmak üzere kurulan devletin İslam kültür ve uygarlığını en yüksek noktaya ulaştırdığı söylenebilir.
  Hıristiyan baskısı sonucunda zor durumda kalan devlete Osmanlı yardım etmek istemiş, ancak Cem Olayı ve Venediklilerle yapılan deniz savaşları yüzünden yeterli yardımı yapamamıştır. İspanya birliğininin kurulmasıyla egemenliklerini kaybetmişlerdir.
+ Yorum Gönder
2. Sayfa BirinciBirinci 12