+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Ayn calut savaşı hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  Ayn calut savaşı hakkında bilgi
  Ayn Calud Savaşı (1260)


  Hülagü'nün tehditlerine boyun eğmeyen Sultan Kutuz, Baybars komutasındaki Memlûk ordusunu harekete geçirmiştir. Yapılan savaşı ilk kez ateşli silah kullanan Memlükler kazanmıştır. Tarihte Moğolları yenilgiye uğratma başarısını gösteren ender devletlerin başında Memlükler gelmektedir.


  Ayn Calut Savaşı'nın ardından Kutuz'u öldüren Baybars tahta geçmiştir. Sultan Baybars ile Memlûk tarihinde yeni bir sayfa açılmıştır. Baybars, Moğollara karşı yaptığı başarılı savaşlar ve devlet teşkilatında yaptığı yenilikler bakımından Memlûk Devleti'nin gerçek kurucusu sayılmıştır. İhlanlılara karşı Altınordulularla, Haçlılara karşı ise Bizanslarla ittifak yapmıştır. Mısır ve Suriye'deki hâkimiyetini artırmak amacıyla Abbasi hanedanından Mustansır'ı 1261^ Mısır'da halife ilan etmiştir. Böylece Büyük Selçuklular gibi Sünni Abbasi Halifesi'ni himaye altına almışlardır.


  Anadolu Selçuklularının İlhanlı baskısına karşı yardım çağrısında bulunduğu Baybars, Anadolu'ya gelerek Elbistan Savaşı'nda (1277) Moğolları yenilgiye uğratmıştır. Ancak Selçuklu veziri Mu-ineddin Pervane'nin ikiyüzlü politikası yüzünden geri dönmüştür.
  Baybars'ın ölümünden sonra yerine geçen farklı soylara mensup Memlûk sultanları zamanında Bahri Memlükler ile Burci Memlükler arasında askerî ve siyasi rekabetler yaşanmıştır. Her ne kadar kendi iç çekişmeleri ile uğraşıyor olsalar bile bir taraftan Moğollara bir taraftan da Haçlılara karşı başarılı mücadeleler vermişlerdir.


  Kuruluş devrinde Osmanlı ile iyi ilişkiler kurmuş olan Memlükler, Osmanlı'nın Anadolu Türk Birliği'-ni sağlamak amacıyla özellikle Memlüklere bağlı olarak varlığını sürdüren Dulkadiroğullarını kendine bağlamasıyla ilişkileri gerginleştirmişlerdir. Ayrıca Fatih zamanında başlayan Hicaz Su Yolları Sorunu'na, Cem Sultan Olayı gibi sebepler de eklenince Osmanlı Memlük savaşları başlamıştır. II. Bayezıd zamanında yapılan savaşlar sonuçsuz kalmıştır.


  Son olarak Yavuz Sultan Selim 1516'da Mer-cidabık ve 1517'de Ridaniye Savaşları ile Memlûk Devleti'ni yıkmıştır. Yavuz'un Kutsal Emanetleri İstanbul'a getirmesi ile Memlüklerin koruyuculuğundan Abbasi Halifeliği sona ermiş, halifelik Ha-şimioğullarından Osmanoğullarına geçmiştir.

  UYARI
  Böylece Osmanlılar islam dünyasının dinî lideri hâline gelmiştir.
 2. Acil

  Ayn calut savaşı hakkında bilgi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder