+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Asya Ve Mısır da Kurulan Diğer Devletler İle İlgili Sorular ve Cevaplar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  Asya Ve Mısır da Kurulan Diğer Devletler İle İlgili Sorular ve Cevaplar
  1. Memlüklerde sık sık hükümdar değişikliklerine ve istikrarın bozulmasına yol açan sebepler arasında,

  I. hükümdarlığın halifenin onayına bağlı olması,
  II. gulam adı verilen kölelerden Kapıkulu ordusunun oluşturulması,
  III. bütün emirlerin hükümdar olma hakkına sahip olması
  gibi durumlardan hangileri yer almaz?

  A) Yalnızl B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

  2. Memlüklerin, Abbasi Devleti yıkılmasına rağmen Abbasi soyundan gelenleri himaye ederek hükümdarlıklarını Abbasi halifelerine onaylatmalarının,

  I. siyasi otoriteyi artırmak,
  II. bilim ve sanatı geliştirmek,
  III. din ve ibadet özgürlüğünü sağlamak
  gibi amaçlardan hangilerine yönelik olduğu savunulabilir?

  A) Yalnızl B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

  3. Memlüklerin siyasi hayatı Osmanlılardan daha kısa sürmesine rağmen Osmanlılara göre daha fazla sayıda hükümdar değişikliği yaşanmıştır.
  Bu duruma Memlüklerin,

  I. halifeliği himaye etmeleri,
  II. her emirin sultan olabilmesi,
  III. Moğollarla savaşmaları özelliklerinden hangileri etkili olmuştur?

  A) Yalnızl B) Yalnız II C) I ve II
  D) I ve III E) II ve III

  4. Osmanlı Devleti'nden önce Mısır'da hâkimiyet kuran Türk devletleri aşağıdaki-lerden hangisinde sırası ile verilmiştir?

  A) Tolunoğulları - Eyyubiler - Akşitler -Memlükler
  B) Akşitler - Tolunoğulları - Memlükler -Eyyubiler
  C) Tolunoğulları Memlükler
  Akşitler - Eyyubiler -
  D) Eyyubiler - Memlükler - Tolunoğulları -Akşitler
  E) Akşitler - Eyyubiler - Tolunoğulları -Memlükler

  5. Aşağıdakilerden hangisi, Moğol Impara-torluğu'nun parçalanmasıyla ortaya çıkan hanlıklardan biri değildir?

  A) Kubilay Hanlığı
  B) Çağatay Hanlığı
  C) Harzemşahlar
  D) İlhanlılar
  E) Altınordu Hanlığı

  6. Mısır'da kurulan İslam devletlerinden hangisi farklı bir mezhebi benimsemesi yönüyle diğerlerinden ayrılır?

  A) Akşitler
  B) Eyyubiler
  C) Fatimiler
  D) Tulunoğulları
  E) Memlükler

  7. Ön Asya'da kurulan Türk Devletleri'nde sık sık taht kavgaları çıkması ve devletlerin uzun süre hâkimiyetlerini koruyamaması nedeniyle Anadolu'da zaman içinde birçok Türk devleti kurulmuştur.

  Bu duruma,
  I. zayıf karakterli yöneticilerin iş başına geçmesi,
  II. sert bir politika izlenmesi,
  III. devletin hanedanın ortak malı sayılması
  yargılarından hangileri kanıt olarak gösterilebilir?

  A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III

  8. I. Mevlana Celalettin-i Rumi
  II. Yunus Emre
  III. Nasreddin Hoca
  IV. Kadı Burhanettin Ahmet

  Selçuklular döneminde yaşamış yukarıdaki isimlerden hangileri hem şair hem de hükümdardır?

  A) Yalnızl B) Yalnız IV C) I ve IV D) II ve III E) III ve IV

  9. - Adalet işlerinden sorumludur.
  - Yazışmaları yürütür.
  - Ordunun maaş ve ihtiyaçlarına bakar.
  - Hükümdardan sonra gelen en yetkili kişidir.
  Yukarıda görevleri verilen Büyük Divan üyeleri arasında hangisi yer almaz?

  A) Vezir B)Arız C)Tuğracı
  D) Emir-i Dâd E) Pervaneci

  10. Türk-İslam devletlerinin burslu eğitim sistemini kurması ve fakirleri karşılıksız tedavi ettirmesi,

  I. laik devlet,
  II. sosyal devlet,
  III. monarşik devlet
  tanımlarından hangilerine uygundur?

  A) Yalnızl B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

  11. Aşağıdakilerden hangisi Eyyubilere ait özelliklerden biri değildir?

  A) Haçlı saldırılarına karşı Ortadoğu'yu savunmuşlardır.
  B) Kudüs'ün Müslümanların hâkimiyetinde kalmasını sağlamışlardır.
  C) Şii Fatımilerin devamı olarak kurulmuşlardır.
  D) Dinî bakımdan Abbasi halifelerine bağlı kalmışlardır.
  E) Anadolu'nun Türk yurdu olmasını sağlamışlardır.

  12. Cengiz Han'ın,

  I. ölmeden önce yerine oğlunu veliaht olarak bırakması,
  II. Kurultay toplaması,
  III. en büyük oğlunu batı seferleriyle görevlendirmesi
  gibi davranışlarından hangileri Türk devlet geleneklerine uygundur?

  A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II
  D) II ve III E) I, II ve III
  CEVAPLAR
  1.C 2. A 3. B 4.C 5. C 6.C 7. C 8. B 9. E 10. B 11.E 12. E 2. Ziyaretçi

  4.soru cevabı yanlış en son memlük olacak sebebide yavuz sultan selim hz.leri yıktı memlükleride ridaniye mercidabıktı herhlde
+ Yorum Gönder