+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Endoplazmik Retikulumun Görevleri Nelerdir Kısaca Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  Endoplazmik Retikulumun Görevleri Nelerdir Kısaca
  Endoplazmik Retikulumun Görevleri

  Hücre içinde madde dağılımını ve taşınmasını sağlar. Üzerinde bulunan ribozomlann oluşturduğu proteinleri golgi aygıtına aktarır.
  Bazı salgıların üretimi ve paketlenmesinde etkili dir. Örneğin, yağ sentezi, steroit yapıda hormon ların salgılanması, hücre zarının yapısındaki fos folipitlerin üretimi gibi.

  Hücrede asit - baz tepkimelerinin birbirlerini etki lemeden ayrı ayrı odacıkların içinde oluşmasını sağlar.
  Adeta bir iç iskelet gibi görev yaparak hücreye desteklik sağlar ve hücrenin mekanik etkilere kar şı daha dayanıklı olmasını sağlar.
  Endoplazmik retikulum, üzerinde ribozom bulu nup bulunmamasına göre ikiye ayrılır. 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Endoplazmik retikulum hücre içinde madde taşınmasını sağlar, üzerinde bulundurduğu ribozomla ürettiği proteinleri golgiye aktarır , ayrıca bazı salgı maddeleri üretir ve salgılar.
+ Yorum Gönder


endoplazmik retikulumun görevi,  endoplazmik retikulumun gorevleri,  Endoplazmik retikulumun gorevi