+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Kromatin iplikler Nedir Kısaca Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  Kromatin iplikler Nedir Kısaca
  Kromatin iplikler

  Çekirdeğin en önemli kısmıdır. Hücrelerin yöneti ci molekülleri olan DNA molekülü ökaryot hücre lerin çekirdeğinde bulunur.
  Prokaryot hücrelerin genetik bilgisi çekirdek ol madığı için çekirdek alanı (nüklear alan) denilen bir sitoplazma kısmında bulunur. DNA'ları da hal kasal yapıda olup basit yapılı proteinlerle birleş miş haldedir.
  Ökaryot hücrelerin çekirdeğinde bulunan DNA molekülleri özel bazı proteinlerle biraraya gelerek kromatin iplik adı verilen yapıları oluşturur. Kro matinler ipliksi yapıda ve doğrusaldır. Halkasal yapıda değildir. 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Kromatin iplikleri hücre çekirdeğinin en önemli bölümüdür. ayrıca kromatin iplikleri hücre bölünmeleri sırasında kısalıp kalınlaşarak kromozomları meydana getirirler.
+ Yorum Gönder