+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Enzimlerin Özellikleri Nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  Enzimlerin Özellikleri Nelerdir
  Enzimlerin Özellikleri

  Her enzim çeşidi bir substrata özeldir. Dolayısıyla her enzim çeşidi bir reaksiyon çeşidine özeldir. Bu nedenle hücrelerde gerçekleşen reaksiyon çeşidi kadar enzim çeşidi bulunur.

  Enzimler tüketilmeden ve hiçbir değişikliğe uğra madan reaksiyondan çıktıkları için tekrar tekrar kullanılabilirler. Ancak yapısı bozulan veya işi bi ten enzimler parçalanabilir ve gerektiğinde tekrar üretilebilirler.

  Enzimler bir reaksiyonu başlatamazlar. Reaksiyo nu başlatan etki aktivasyon enerjisidir. Enzimler ise aktivasyon enerjisini düşürerek reaksiyonları hızlandırırlar. Örneğin üre molekülü enzim olmak sızın ancak yüz yıl içerisinde parçalanabilir. Fakat karaciğerde bulunan üreaz enzimi varlığında sa niyede 30.000 üre molekülü parçalanabilir. 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Enzimler bütün metabolik olayları gerçekleştirir. enzimlerin sayısı reaksiyon sonunda değişmez,enzimler su olmadan çalışmazlar ayrıca enzimler belirli sıcaklık ve PH larda çalışırlar.
+ Yorum Gönder