+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda PH derecesi Kısaca Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  PH derecesi Kısaca
  pH derecesi

  Enzimler ortamın pH değişimlerine karşı çok du yarlıdır.
  Genellikle pH derecesinin nötr veya nötre yakın olduğu değerlerde en iyi çalışırken çok fazla asi-dik veya bazik ortamlarda çalışamazlar.
  Ancak her enzimin optimum çalıştığı bir pH değeri bulunur. Enzimlerin optimum pH değerleri farklılıklar gösterebilir.
  Bu duruma insandaki bazı sindirim enzimleri ör nek verilebilir. Midede çalışan pepsin enzimi pH 2 civarında optimum çalışırken ince bağırsakta çalışan tripsin enzimi pH 8,5 civarında optimum çalışır.
  pH değerinin değişmesi enzimlerin yapısını boza bilmektedir. 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  PH derecesi enzimlerin çalışmasını, fotosentez hızını gibi faaliyetleri olumlu veya olumsuz şekilde etkileyebilir. örneğin enzimler çok fazla asidik veya bazik ortamlarda çalışmazlar.
+ Yorum Gönder