+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Abiyotik Faktörlerin Değişmesinin Canlılara Etkisi İle İlgili Yazı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  Abiyotik Faktörlerin Değişmesinin Canlılara Etkisi İle İlgili Yazı
  Abiyotik Faktörlerin Değişmesinin Canlılara Etkisi

  Canlıları etkileyen abiyotik faktörler için alt ve üst sınırlar bulunmaktadır. Isı, ışık, nem ve mineraller gibi bir çok faktör belirli değerler arasında bulun malıdır. Bir canlının yaşayabilmesi için bu faktör lerin alt ve üst değerleri arasına tolerans (hoşgö rü) aralığı denilmektedir. Canlılar farklı değerlere uyum gösterebildikleri için canlıların tolerans ara lıkları farklı olabilir. Termal sularda yaşayabilenler olduğu gibi donmuş göllerin altındaki sularda ya şayan türler de bulunmaktadır. Tolerans aralığını farklı faktörler belirleyebilir.

  Canlıyı etkileyen belirli bir faktöre bağlı olarak canlının verdiği tepkilerin incelendiği grafiklere performans eğrisi adı verilir. Örneğin, ortamdaki tuzluluk değerlerine göre bir yengecin aktivitesi o yengecin tuzluluk tolerans eğrisini oluşturur.

  Canlılar dış ortam şartlarında oluşan sıcaklık, nem vb. değişikliklere göre vücutlarının iç denge sini düzenleyerek hayatta kalmayı başarır. İç or tam sıcaklıklarını dıştaki değişikliklere karşı sabit tutan canlılar sıcakkanlı (kuş, memeli) canlılardır. Bazı canlılar ise çevre sıcaklığı azaldığında ısı kaybeder ve vücut sıcaklığını koruyamaz. Çevre sıcaklığındaki değişikliklere karşı vücut sıcaklığını sabit tutamayan canlılar soğukkanlı (balık, kur bağa, sürüngen) canlılardır. 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Abiyotik faktörler canlıların yaşama ortamını beslenme şeklini ve çoğalmasını etkiler canlılar yaşadıkları ortamlarda abiyotik faktörlerin değişmesine karşı adapte olmak için farklı özellikler kazanır.
+ Yorum Gönder


abiyotik faktörlerin değişmesinin canlılara etkisi