+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Su Kirliliği kısaca nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  Su Kirliliği kısaca nedir
  Su Kirliliği

  Yeryüzünün %75 kadarı suyla kaplı olmasına rağmen bu suyun ancak %0,003 kadarı içilebilir sudur. Bu rakam kullanım ve su döngüsü sırasında suya, kendini yenileyebilme fırsatı verilmemesinden do layı hergün biraz daha azalmaktadır. Suya karışan maddelerin suyun fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini değiştirmesi su kirliliğine neden olur.
  Akarsuların sahip olduğu canlılar, bulundukları or tamda otobiyolojik temizleme adı verilen bir süre ce katkıda bulunur. Otobiyolojik temizlenme su kaynağı içinde bulunan kirleticilerin yine aynı kay nakta yaşamını sürdüren canlılar ve oksijenin etki siyle zararsız hale dönüştürülmesidir. Akarsu kaynağına karışan kirletici miktarı ne kadar artarsa otobiyolojik temizlenme de o kadar zorlaşır.
  Suyun kirlenmesi evsel, endüstriyel atıkların arıtıl madan suya karıştırılması ve tarımda kullanılan maddelerin suya karışması ile gerçekleşir.
  Su kirliliği ötrofikasyon gibi çeşitli sorunların orta ya çıkmasına neden olabilir. 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Dünyamızın dörte üçü sudan oluşmaktadır ve su canlıların ihtiyaç duyduğu en önemli inorganik maddedir. ancak biz insanlar suyumuzu fabrika ve evlerimizde kullandığımız deterjan ve lavabolara döktümüz yağlar sonucunda kirletiyoruz.
+ Yorum Gönder