+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Rekabet Nedir Kısaca Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  Rekabet Nedir Kısaca
  Rekabet

  Komüniteler belirli bir alanda yaşayan birimlerdir. Belirli bir ortamda bulunan kaynaklar ise sınırsız değildir. Bu nedenle komüniteler ancak belirli sa yıda organizmayı barındırabilir. Belirli bir ortama çok sayıda canlı yerleşmek istediğinde yaşam alanındaki kaynaklar canlılar için yetersiz kalabilir. Bu durumda canlılar arasında sınırlı olan kaynak ları kullanma bakımından bir mücadele ortaya çı kar. Bu duruma rekabet adı verilir. Rekabet aynı türe ait bireyler arasında veya farklı türlere ait bireyler arasında ortaya çıkabilir. Aynı türe ait birey ler arasındaki rekabete tür içi rekabet denir. Bir popülasyonun her bir üyesi aynı temel gereksinimleri paylaşır. Her bir birey ortalama olarak aynı miktarda besin, sığınak ve eşe ihtiyaç duyar. Ortam kaynaklan sınırlı olduğunda popülasyonu oluşturan bireyler arasında rekabet ortaya çıkma sı kaçınılmaz olacaktır.

  Farklı türlere ait bireyler arasında ortaya çıkan re kabete türler arası rekabet denir. Örneğin aynı komünitede bulunan vaşak ve tilkiler, tavşan gibi türleri avlamak için rekabet halindedirler.

  Bir organizmanın ekolojik rolü onun ekolojik ni şini oluşturur. Bir canlının yaşamını sürdürmek için gerçekleştirdiği faaliyetlerin tümü onun eko lojik nişidir. Aynı ekolojik nişe sahip olan türler arasında görülen rekabetin iki olası sonucu var dır. Ya rekabet gücü zayıf olan tür o alandan yok olur (rekabette elenme), ya da türlerden birisi do ğal seleksiyona (seçilim) uğrayarak farklı bir kay nağı kullanacak şekilde değişime uğrar (kaynak paylaşımı).

  Aynı komünite içerisindeki benzer türlerin zaman la ekolojik nişlerinde değişimler ortaya çıkabilir. Türlerin ekolojik nişinde ortaya çıkan bu değişim rekabeti azaltarak benzer türlerin aynı ortamda bir arada yaşamasına imkan sağlar. Bu duruma kaynak paylaşımı denir. 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Rekabet canlılar arasında barınma ,beslenme gibi faaliyetler için gerçekleşen bir olaydır . rekabet aynı türler arasında veya farklı türler arasında gerçekleşebilir.
+ Yorum Gönder