+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Popülasyon Dağılımı Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  Popülasyon Dağılımı Nedir
  Popülasyon Dağılımı
  Popülasyon dağılımı, bireylerin popülasyonun coğrafi sınırları içerisindeki yerleşme biçimini ifa de eder.
  Düzenli (tek düze) dağılım: Çevresel koşulların yaşam alanının her yerinde homojen olduğu ve ayrıca bireyler arasında yoğun rekabet bulunan yerlerde görülür. Örneğin kreozot çalıları bir çölde düzenli dağılım gösterirler. Her bir çalı kökü orta ma fidelerin çimlenmesini engelleyen toksik maddeler salgılar. Bu şekilde çalının etrafındaki belirli sınırlar içerisinde başka bitki gelişmez ve çalılar belirli mesafelerle birbirlerinden ayrılmış olarak düzenli dağılış gösterirler. Genellikle yaşam alanlarındaki kaynaklar çevreye homojen dağılmazlar. Bu nedenle de düzenli dağılım doğada çok yay gın değildir.
  Rastgele dağılım: Belirli bir duruma bağlı olma yan dağılımdır. Bu tip dağılım da doğada çok yay gın değildir. Çevre koşullarının tek düze olduğu, bireyler arasında birbirlerini çekme veya uzaklaştırma şeklinde kuvvetli etkileşimlerin olmadığı durumlarda ortaya çıkan dağılım biçimidir.
  Kümeli dağılım: Doğada hem bitki hem de hayvan türleri için en sık rastlanan dağılış şeklidir. Genellikle popülasyonların bulunduğu bölgelerdeki tüm alanlar belirli bir popülasyon için uygun habıtat oluşturmaz. Bu nedenle canlılar diğer popülasyon üyeleri ile ilişkili olarak yaşam alanının uy gun bölgelerinde kümeler oluştururlar. 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Üç farklı popülasyon dağılımı vardır. bunlar düzenli dağılım, rastgele dağılım ve kümeli dağılımdır. popülasyon dağılımı popülasyon bireylerinin yerleşim yerlerini belirler.
+ Yorum Gönder


popülasyon dağılımı,  kumeli dagilim,  populasyon dağılımı nedir,  kümeli dağılım hangi canlılarda gorulur,  popülasyon dağılımı örnekleri,  populasyon dağılışları