+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Popülasyonda Yaş Dağılımı Hakkında Yazı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  Popülasyonda Yaş Dağılımı Hakkında Yazı
  Popülasyonda Yaş Dağılımı

  Popülasyonun yaş dağılımı, bir popülasyondaki her bir yaş grubuna ait birey sayısı dağılımını ifade eder.
  Yaş dağılımına göre popülasyonda üç tip birey bulunur. Üreme dönemi öncesindeki bireyler genç, üreme dönemindeki bireyler yetişkin (er gin), üreme dönemi sonrasındaki bireyler yaşlı bireylerdir.
  Bir popülasyondaki bireylerin yaş dağılımına göre yaş piramitleri oluşturulur. Yaş piramitleri popülasyonun yapısı hakkında önemli bilgiler verir.
  Denge halindeki popülasyonlarda her yaş grubu na ait birey sayısı yaklaşık olarak aynıdır. Böyle popülasyonlarda doğum ve ölüm oranları eşittir ve buna bağlı olarak popülasyon büyüklüğü sabittir.
  Küçülmekte olan popülasyonlarda İse genç birey sayısı az, yaşlı birey sayısı fazladır. Bu popülasyonların ölüm oranları doğum oranlarından fazla dır ve popülasyon büyüklüğünde azalma görülmektedir.
  Büyümekte olan popülasyonlarda ise genç bireylerin sayısı yaşlı bireylere oranla fazladır. Bu popülasyonlarda ölüm oranı doğum oranından fazladır ve popülasyon büyüklüğü artmaktadır. 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Popülasyonda yaş dağılımı popülasyonun gelişmişliği hakkında bize bilgi verir. popülasyonda yaş dağılımı üç farklı türden oluşur. bunlar;üreme öncesi ,üreme dönemi ve üreme sonrası.
+ Yorum Gönder


popülasyonda yaş dağılımı