+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Sitoplazma Bölünmes II Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  Sitoplazma Bölünmes II
  Sitoplazma Bölünmesi (Sitokinez) - II

  Mitozdaki gibi gerçekleşir. Mayoz bölünme sonu cunda 2n kromozomlu bir hücreden n kromo-zomlu dört yavru hücre oluşur. Bu hücreler za manla farklılaşarak olgun gamet hücrelerini oluş tururlar. Hayvanlarda gametlerin bölünme yet nekleri yoktur. Ancak iki gametin birleşmesi ile oluşan zigot bölünme yeteneğine sahiptir. 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Sitoplazma bölünmesi II mitoz bölünmesinde olduğu gibi gerçekleşir. mayoz bölünme sonucunda n kromozomlu dört hücre oluşur.
+ Yorum Gönder