+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu
Tarih Arşivi ve Hukuk ve Kanunlarımız Forumunda Karışık Dilekçe Örnekleri -3- Konusunu Okuyorsunuz..
 1. RüzgarGülü
  Devamlı Üye

  Karışık Dilekçe Örnekleri -3-
  Karışık Dilekçe Örnekleri -3-

  Tehdit, Hakaret, Eşyaya Zarar Verme, Mahkeme Kararına Riayetsizlik Suçundan Dolayı Şikâyet Dilekçesi
  CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
  ERZİNCAN
  MÜŞTEKİ : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:
  Adres
  ŞÜPHELİ : Adı ve Soyadı (Açık Kimliği)
  Adres
  SUÇ : Tehdit, hakaret, eşyaya zarar verme, mahkeme kararına riayetsizlik
  SUÇ TARİHİ : …/…/…
  AÇIKLAMALAR :
  1- Pazar günü sabah kendi arazime giderek bana ait olan söğüt ağaçlarının kuru odunlarını toplamak istediğimde, B. Ö. ve ailesi gelerek odunları toplamama engel oldular. Söğüt ağaçlarının bana ait olduğu Üzümlü Sulh Ceza Mahkemesinin 2003/41 esas 2004/31 sayılı kararıyla sabittir. Şüpheli ve ailesi ağaçlarımı kaldırmama engel oldular. Kendilerinden şikâyetçiyim.
  2- Ayrıca beni tutuklattıracağından bahsederek beni tehdit etmiştir. Can güvenliğim tehlikededir. Bu mahkeme kararına konu söğüt ağaçlarının kurularını şimdi almak istiyorum. Şüpheli engel olunmasını istiyorum. Kendisinden davacı ve şikâyetçiyim. Bu duruma üvey annem Z. K.’da şahittir. Tanığımın dinlenmesini istiyorum.
  DELİLLER : Her tür delil.
  HUKUKİ NEDENLER : TCK. md. 106, 125, 151 ve ilgili mevzuat.
  SONUÇ VE İSTEM : Şüphelinin cezalandırılması için hakkında kamu davası açılmasına, Üzümlü Sulh Ceza Mahkemesinin 2003/41–31 E.K. sayılı dosyasının celbine, tanığım üvey annem Z. K.’nın dinlenmesine, söğütlerin kurularının almamın sağlanmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

  Müşteki Adı ve Soyadı
  İmza

 2. RüzgarGülü
  Devamlı Üye

  Görevsizlik Kararına İtiraz Dilekçesi

  Dosya Esas: /…
  1. SULH CEZA MAHKEMESİNE
  SİNCAN
  DAVACI : Kamu Hukuku
  SANIKLAR : Adı ve Soyadı, Adres
  Adı ve Soyadı, Adres
  VEKİLLERİ : Avukat Adı ve Soyadı, Adres
  Avukat Adı ve Soyadı, Adres
  Avukat Adı ve Soyadı, Adres
  SUÇ : Trafik Güvenliğini tehlikeye sokmak
  Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyanda bulunmak
  TALEP KONU : Sincan Sulh Ceza Mahkemesinin görevsizlik kararına itiraz.
  AÇIKLAMALAR :
  1- Olay günü sürücü Ertuğrul’un, sevk ve idaresindeki araç ile C. Ç. ve Fikret’i evlerine bırakmak üzere Etimesgut - İstanbul yolu üzerinde seyir halinde iken bir aracın sıkıştırması sonucu aracı ile orta refüje çıktığı ve olayın gece saat 24.00 sularında olması nedeniyle alkollü olan Fikret’i bir taksi ile evine götürdüğü ve daha sonrada çekici getirerek aracı götürmek istediği, sanıkların anlatımları ile ifade edilmiştir.
  2-Daha sonra olay mahalline gelen trafik görevlilerinin, refüjde bulunan aracı ve araç yanında sanık Cengiz’i görmeleri üzerine sanık Cengiz’in ifadesine rağmen, fail olarak Cengiz’i belirleyip dosyadaki tutanağı tanzim etmişlerdir. O esnada olay mahalline gelen sürücü sanık Ertuğrul’un trafik görevlilerine aracın kilitli olup, anahtarının da kendisinde olduğunu ve çekici getirmek üzere olay yerinden ayrıldığını ifade etmesine rağmen ifadesine itibar edilmemiştir.
  3-Görevli memurlarca tanzim olunan tutanaklar aksi sabit oluncaya kadar doğrulukları geçerli olan türden belgelerdir.
  4-Olay mahallinde sadece sanık Cengiz’in bulunması, o eylemin sanık Cengiz tarafından gerçekleştirildiğinin varsayımdan ibaret olup, bu karinenin doğru olmadığını kanıtlayan delillerimiz mevcut olup, dikkate alınıp değerlendirilmemiş ve toplanmamıştır.
  a-Öncelikle araçta bulunan ve savunma tanıkları olan, Kızılay’da ayrılan E. Y. ve Fikret’in dinlenmemiş olması,
  b- Kaza yapan aracın kapılarının kilitli, anahtarlarının bilahare çekici ile olay yerine gelen sanık Ertuğrul’da bulunması,
  c-Tutanaklarda belirtildiği üzere sanık Ertuğrul’un Etlik Ayvalı adresinde ikamet edip olay yerine mesafesinin tahminen 25-30 km uzaklıkta bulunduğu evinden çıkıp, çekici ile ilgilenmesi ve çekiciye yakıt bedelini fatura etmesi ve olay yerine getirmesi için geçebilecek sürenin değerlendirilmemesi,
  d- Sanık Cengiz ile Ertuğrul’un olay mahalli ve saati itibariyle sadece cep telefonu ile görüşebilecekleri ve başkaca haberleşme olanaklarının da bulunmadığı, araca gelebilecek tehlike nedeniyle aracı olay yerinde terk etmesinin de olanaklı olmadığı ve her ikisinin de olay saatinde haberleşme yapıp yapmadıklarının da araştırılması gerektiği, sunmuş olduğumuz cep telefonu dokümanından da böyle bir haberleşmenin yapılmadığının da kanıtlanmıştır.
  SONUÇ VE İSTEM : Açıkladığımız nedenlerle sanıkların her aşamada alınan ifadeleri dikkate alınmadan ve iddia ettiğimiz deliller toplamadan ve değerlendirilmeden aksi sabit oluncaya kadar geçerli olan ve tanzimi sırasında dahi kabul edilmeyen ve aksi kanıtlanan tutanağa dayanarak görevsizlik kararı verilmesine itirazla görevsizlik kararından dönülerek yargılamaya devam edilmesini;
  Sanık Cengiz’in atılı suçlarla ilgisinin bulunmadığından beraatına, sanık Ertuğrul’un eyleminin ise Türk Ceza Kanununun 179/2 maddesi kapsamında tartışılmasını, başka bir aracın sıkıştırması üzerine kazaya sebebiyet vermemek için kaçması sonucu refüje çıktığı iddiasıyla tehlike yaratacak şekilde sevk ve idarenin söz konusu olmadığı iddiamızı yineleyerek sanık Ertuğrul’un da beraatına karar verilmesini arz ve talep ediyorum. …/…/…

  Davacı vekili
  Avukat Adı ve Soyadı
  İmza

 3. RüzgarGülü
  Devamlı Üye
  Nüfustaki Ölüm Kaydının Düzeltilmesi Davası Dilekçesi

  Nüfustaki Ölüm Kaydının Düzeltilmesi Davası Dilekçe Örneği


  NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE
  ERZİNCAN
  DAVACI : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:
  Adres
  VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
  Adres
  DAVALILAR : 1-Adı ve Soyadı
  Adres
  2- Adı ve Soyadı
  Adres
  3- Erzincan Nüfus Müdürlüğü/ERZİNCAN
  DAVA KONUSU : Nüfustaki ölüm kaydının düzeltilmesi
  AÇIKLAMALAR :
  1- Müvekkilim davacı ile davalılar anne ve baba bir kardeştirler. Bir süre önce vefat eden babalarından dolayı mirasçılık belgesi almak üzere nüfus aile kayıt örneği çıkarmak amacı ile Erzincan Nüfus Müdürlüğüne müracaat ettiklerinde nüfus kaydında kendisinin ölü olarak kaydedildiğini görmüştür.
  2- Müvekkilim sağdır. Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğünde Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Müvekkilimin çalıştığı kurumdan almış olduğumuz resmi yazı ektedir. Nüfusa …/…/… tarihinde yanlışlıkla ölü olarak kaydedilmiştir. Müvekkilimin mağduriyetine sebebiyet verecek olan bu yanlışlığın biran düzeltilmesi için bu davayı açmak zarureti hasıl olmuştur.
  DELİLLER : Nüfus Kaydı, Rapor, Tanıklar, ilgili her türlü delil.
  HUKUKİ NEDENLER : TMK. md. 39 ve ilgili mevzuat
  SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle müvekkilim nüfustaki ölüm kaydının sağ olarak düzeltilmesine karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim. …/…/…
  Davacı vekili
  Avukat Adı ve Soyadı
  İmza
  EK:
  Nüfus Kaydı.
  Vekâletname

 4. RüzgarGülü
  Devamlı Üye
  İcra Emrinin İptali

  İcra Emrinin İptali Hakkında Genel Bilgi


  Tercan İcra Müdürlüğü
  Dosya Esas:
  İCRA MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİNE
  TERCAN
  ŞİKÂYET EDEN
  (BORÇLU) : … A.Ş.
  Adres
  VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
  Adres
  KARŞI TARAF
  (ALACAKLI) : Adı ve Soyadı
  VEKİLİ : Dava vekili Adı ve Soyadı
  Adres
  DAVA KONUSU : İcra emrinin iptali.
  TEBLİĞ TARİHİ : …/…/…
  ŞİKÂYET NEDENLERİ :
  1- Tercan İcra Müdürlüğünün yukarıda esas numarası belirtilen icra takibi dosyası ile müvekkil kurum hakkında başlatılan ilamlı icra takibi kapsamında 09.04.2007 tarihinde tarafımıza tebliğ edilen icra emri ilama, usul ve yasaya açıkça aykırı düzenlenmiştir.
  2- Öncelikle düzenlenen icra emrinde alacaklı ve vekilinin vergi kimlik numarası bulunmamaktadır. Ekte sunulan Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 14.11.2005 tarih, 2005/018595 Esas ve 2005/022021 Karar sayılı kararı, bu hususun tek başına icra emri iptali sebebi olduğunu açıkça göstermektedir.
  3- Takibe konu ilamda alacaklı sadece lehine hükmedilen vekâlet ücretini talep hakkına sahip iken, ilama aykırı olarak kaynağı belli olmayan ek taleplerde bulunmuştur. Yukarıda belirttiğimiz usul ve yasaya açık aykırılıklar nedeniyle icra emrinin iptalini talep etme zorunluluğu doğmuştur.
  DELİLLER : Tercan İcra Müdürlüğünün dosyası ve her tür delil.
  HUKUKİ NEDENLER : İİK. md. 71 ve ilgili mevzuat.
  SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz edilen nedenlerle, şikâyetin kabulüne icra emrinin iptaline yargılama harç ve masrafları ile vekâlet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla vekâleten talep ederim. …/…/…
  Şikâyet Eden Vekili
  Avukat Adı ve Soyadı
  İmza 5. RüzgarGülü
  Devamlı Üye
  Faize İtiraz Davası Dilekçesi

  Faize İtiraz Davası Dilekçe Örneği  Dosya Esas No: /…
  İCRA MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİNE


  ERZİNCAN
  İTİRAZ EDEN
  DAVACILAR : 1- Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:
  Adres
  2- Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:
  Adres
  DAVALI : Adı ve Soyadı
  Adres
  VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
  Adres
  DAVA KONUSU : Faize itiraz
  AÇIKLAMALAR :
  1- Erzincan İcra Müdürlüğünün 2007/… Sayılı dosyasındaki takibe itirazlarımızdır. Davalı bizler aleyhine takip yaparak %95 ticari faiz istemiştir. Ticari faiz %…’dür. Bunun üzerindeki faiz talebe aykırı olduğu gibi yasaya da aykırıdır.
  2- Senette tanzim tarihi ve vade tarihi yoktur. Bunlar sonradan ve anlaşmamız harici olmuştur borcun gerçek ödeme tarihi …/…/… olup, bununla ilgili Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığına ayrıca şikâyette bulunduk. Bu durumda bu davayı açmak zarureti hâsıl olmuştur.
  HUKUKİ NEDENLER : İİK. md. 62 ve ilgili mevzuat.
  SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz sebebiyle Erzincan 1. İcra Müdürlüğünün 2007/… Sayılı takip dosyasındaki işlemiş faizin ve %95 işleyecek faiz talebinin iptaline hükmedilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ederiz. …/…/…

  Davacılar
  Adı ve Soyadı Adı ve Soyadı
  İmza İmza


 6. RüzgarGülü
  Devamlı Üye
  Kooperatif Üyeliğinin Tespiti

  Kooperatif Üyeliğinin Tespiti Hakkında Bilgi


  1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE
  (Ticaret Mahkemesi Sıfatı İle)
  ERZİNCAN
  DAVACI : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No
  Adres
  VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
  Adres
  DAVALI : Adı ve Soyadı
  Adres
  DAVA KONUSU : Kooperatif üyeliğinin tespiti
  AÇIKLAMALAR :
  1- Müvekkilim S.S. … Konut Yapı Kooperatifinin 26.09.2003 gün ve 51 karar sıra numaralı kararıyla kooperatife üye olarak alınmıştır. Müvekkil üyeliğinin gerçekleşmesinden itibaren 5 aylık aidat toplamı olan 5.000.000.000 Türk Lirasını kooperatife ödemiş ve bunun üzerine de kendisine 02.02.2004 tarihine kadarki tüm aidat borçlarını ödediği bu nedenle kooperatife aidat borcunun bulunmadığına dair bir belge kooperatif tarafından verilmiştir.
  2- 30.10.2003 tarihinde kooperatif müvekkile çekmiş olduğu ihtarname ile müvekkilin kooperatife hisse devri yolu ile dâhil edilirken müvekkilin hissesini devraldığı 3. kişi ile arasındaki hukuki ihtilafların çözülmediğinden bahisle mesnetsiz ve ayrıca usul ve yasaya aykırı olarak müvekkilin üyeliğine ilişkin önceki kararını 52 karar sıra numaralı kararı ile feshetmiştir. Kararda belirtilen fesih nedenleri ise son derece tutarsız ve inandırıcılıktan uzaktır. Kaldı ki; Kooperatifin bir üyeyi üyelikten çıkarmasının ne şekilde olacağı yasada belirtilmiştir. Çıkarma usul ve yasaya uygun olarak ancak genel kurul kararı ile mümkün olabilir. Yönetim kururu kararı ile müvekkilin üyelikten çıkarılması usul ve yasaya uygun değildir.
  3- Müvekkil kooperatif üyeliğine girerken üyelikten beklemekte olduğu haklı menfaatlerine ulaşamamış kooperatifin bu haksız ve usul ve yasaya aykırı kararı ile mağdur edilmiştir. Bu nedenle işbu karara karşı kararın iptali ve üyeliğin tespitini mahkemenizden isteme zaruretimiz hâsıl olmuştur.
  DELİLLER : Ödeme makbuzları ve her tür delil.
  HUKUKİ NEDENLER : T.T.K. B.K. HMUK vs. ilgili mevzuat
  SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca arz etmiş olduğumuz nedenlerle davamızın kabulü ile S.S. … Konut Yapı Kooperatifinin müvekkile ilişkin usul ve yasaya aykırı üyelikten çıkarma kararının iptaline ve müvekkilin kooperatife üyeliğinin tespitine, bu taleplerimizin kabul edilmemesi halinde müvekkilin kooperatife ödemiş olduğu 5.000.000.000 TL aidatın ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı kooperatiften tahsiline ve yargılama giderleri ve ücreti vekâletin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini davacı vekili olarak sayın mahkemenizden saygıyla arz ve talep ederim. …/…/…
  Davacı vekili
  Avukat Adı ve Soyadı
  İmza 7. RüzgarGülü
  Devamlı Üye
  İki Haklı İhtar ile Nedeni ile Tahliye Davası Dilekçesi

  İki Haklı İhtar ile Nedeni ile Tahliye Davası Dilekçe Örneği  SULH HUKUK MAHKEMESİNE
  ERZİNCAN
  DAVACI : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No
  Adres
  DAVALI : Adı ve Soyadı
  Adres
  DAVA KONUSU : İki haklı ihtar ile nedeni ile tahliye
  AÇIKLAMALAR :
  1- Erzincan İli, Merkez ilçesi, … İş Merkezi, … numarada bulunan ve mülkiyeti tarafıma ait olan taşınmazı kiracı ile aramızda yapmış olduğumuz …/…/… tarihli kira sözleşmesi ile kiraya vermiştim. Yapılan kira sözleşmesi gereğince aylık kira 500,00 Yeni Türk lirasıdır.
  2- Başlangıçta kiralarını ödeyen kiracım kiraları zamanında ödememeye başladı. Ocak 2007 kirasını kira sözleşmesinde kararlaştırdığımız 15 Ocak 18 Ocak tarihleri arasında ödemeyince kiracıya Erzincan 1. Noterliğinin 22 Ocak 2007 tarih ve … yevmiye numaralı ihtarnamesi ile kira bedelini ödemesini ihtar ettim.
  3- Ocak ayı kirasını ihtarnameye rağmen ödemediği gibi Şubat ayı kirasını da ödemeyince ikinci olarak Erzincan 1. Noterliğinin 26 Şubat 2007 tarih ve … yevmiye numaralı ihtarnamesi ile hem Ocak ayı hem de Şubat ayı kirasını ödemesini aksi takdirde tahliye için dava açacağımı belirttim. Buna rağmen kiracı ne kirayı ödedi, ne de taşınmazı tahliye etti. 6570 sayılı Gayrimenkullerin Kiralanması Hakkındaki Kanunun 7/e maddesine dayanarak kira döneminin bitim tarihi olan 15 Mart 2007 tarihi itibariyle 1 aylık yasal süresi içinde bu davayı açmak zarureti hâsıl olmuştur.
  DELİLLER : Her tür delil.
  HUKUKİ NEDENLER : 6570 Sayılı Kanunun md. 7/e ve İlgili mevzuat.
  SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle, bir kira dönemi içinde kira bedellerini ödememesi nedeni ile iki haklı ihtar gönderdiğim kiracının taşınmazdan tahliyesine, Ocak 2007 aylık kirası olan 500,00 Yeni Türk Lirasının ve Şubat aylık kirası olan 500,00 Yeni Türk Lirası olmak üzere toplam 1.000,00 Yeni Türk Lirası kira bedelinin kiracıdan alınarak tarafıma verilmesine, yargılama giderlerinin davalı tarafa yüklenmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

  Davacı
  Adı ve Soyadı 8. RüzgarGülü
  Devamlı Üye
  Tanık İfadelerine Karşı Beyanlarımın Sunulması Dilekçesi

  Tanık İfadelerine Karşı Beyanlarımın Sunulması Dilekçe Örneği  Dosya Esas No: …/…
  Duruşma Günü: …/…/…
  17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE
  ANKARA
  BEYANDA BULUNAN : Bankası A.Ş.
  (DAVALI) :
  VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
  Adres
  DAVACI : Adı ve Soyadı
  VEKİLİ : Adı ve Soyadı
  Adres
  D. KONUSU : Davacı tanıklarının ifadelerine karşı beyanlarımızın sunulmasıdır.
  BEYANLARIMIZ
  1-Tanıklardan Kaya Şamiloğlu ifadesinde “.bir bey ile bir bayan benim oturduğum daireye gelip Ali Baltacı ile görüşmek istediklerini ve adresini benden sordular” demekle daha önceki savunma ve beyanlarımızı teyid etmiştir. Bu ifadeden de anlaşılacağı üzere müvekkil banka yetkililerince davacının ev adresine gidilerek komşularına davacının hırsızlık yaptığı v.b. şekilde bir beyanda bulunulmamıştır. Bu husus Kaya Şamiloğlu’nun emniyette tanık olarak 06.06.2002 tarihinde verdiği ifadesi ile de sabittir. davacının evine kim gitmişse onlarda sadece ve sadece “Bir konu hakkında görüşmemiz gerekli, siz de telefonu var mı?” şeklinde davacının komşusuna beyanda bulunmuşlardır. Davacı tanığı Kaya Şamiloğlu’nun ifadesi, davacı yanın, müvekkil bankanın kendilerini hırsızlıkla itham ettiği, komşularından, Hollanda telefonlarından taciz ve tehdit ettiği şeklindeki iddialarını hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde çürütmüştür.
  2-Davacı yanın dinlenen üç tanığı da kendilerini müvekkil banka yetkililerinin değil, Yılmaz Üçöz isimli şahsın aradığını, kendilerinin onunla görüştüklerini ve adı geçenin “Davacının banka şubesinden 1 Milyar TL. aldığını, bu parayı iade etmezse kırmızı bültenle davacıyı aratacağını” söylediğini beyan ve iddia etmişlerdir. Bu da, daha önceki dilekçelerimizde de belirttiğimiz üzere; “Müvekkil bankanın Etlik Şubesinde çalışan Belgin Öznehir’in görev yaptığı 11 numaralı gişede 25.10.2001 tarihinde 1 Milyar TL. kasa noksanı oluştuğu, bu kasa noksanı adı geçenden Genel Müdürlüğümüzün talimatıyla aylık taksitler halinde tahsil edilmektedir. Müvekkil bankanın davaya konu edilen olayla ilgisi tamamen bu kadar olup, konuyla başkaca hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.” şeklindeki tamamen gerçeği yansıtan savunmamızı teyid etmekte, böylece davacı yanın iddialarını çürütmektedir.
  SONUÇ VE İSTEM : Tanıkların aleyhimize olan ifadelerini kabul etmiyor, davacı yanın daha sonra dinleteceği tanık ifadelerine karşı beyan hakkımız saklı kalmak kaydıyla beyanlarımızı sunuyoruz. //


  Davalı vekili
  Avukat Adı ve Soyadı
  İmza 9. RüzgarGülü
  Devamlı Üye
  Davaya Dâhil Edilme İstemi Dilekçesi

  Davaya Dâhil Edilme İstemi Dilekçe Örneği  Dosya Esas:
  Duruşma Günü: …/…/…
  TERCAN SULH HUKUK MAHKEMESİNE
  Gönderilmek Üzere
  ERZİNCAN SULH HUKUK MAHKEMESİNE
  DAVACI : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No
  Adres
  VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
  Adres
  DAVALI : Adı ve Soyadı
  Adres
  DÂHİLİ
  DAVALI : Adı ve Soyadı, Halis oğlu, 1986 doğumlu
  Mercan Kasabası, Tercan/Erzincan
  TALEP KONUSU : Davaya dâhil edilme istemi
  AÇIKLAMALAR : Yukarıda numarası yazılı dosyada taşınmazlar için ortaklığın giderilmesi talebinde bulunduk. Açtığımız davada gelen tapu kayıtlarına göre tapuda taşınmaz maliki olarak Halis oğlu … görünmektedir. Bu kişinin de davaya dâhil edilmesi ve gerekli tebligatın yapılması için mahkemesine müracaat etmek gerekmiştir.
  DELİLLER : Tapu kaydı, keşif ve diğer yasal deliller.
  HUKUKİ NEDENLER : HUMK. md. 53-58 ve İlgili mevzuat.
  SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda açıklanan nedenlerle, Halis oğlu, 1986 doğumlu, (adı ve soyadı yazılı) kişinin davaya dâhil edilmesine, ortaklığın satış yoluyla giderilmesine, yargılama giderlerinin de paydaşlar arasında payları oranında bölüştürülmesine karar verilmesi saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

  Davacı vekili
  Avukat Adı ve Soyadı
  İmza
  Eki:
  P.Pulu ve tebliğ evrakı
  Nüfus kaydı


 10. RüzgarGülü
  Devamlı Üye
  Yönetim Planında Değişiklik Yapılması İstemi Dilekçesi

  Yönetim Planında Değişiklik Yapılması İstemi Dilekçe Örneği  SULH HUKUK MAHKEMESİNE
  ERZİNCAN
  DAVACI : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:
  Adres
  DAVALILAR : 1-Adı ve Soyadı
  Adres
  2-Adı ve Soyadı
  Adres
  3-Adı ve Soyadı
  Adres
  DAVA KONUSU : Yönetim planında değişiklik yapılması
  AÇIKLAMALAR :
  1-Erzincan ili, Merkez ilçesi, … Mahallesi, … Sokak, Numarada, Tapuda … Ada, … Pafta, … Parsel’de kayıtlı bulunan taşınmazın paydaşı bulunmaktayız. Yönetim Planının, kat maliklerinin toplantıya çağrılması hususunu düzenleyen 15. maddesi, “Kat malikleri kurulu, kat maliklerinin yarısının isteği üzerine toplanır” hükmüne yer vermektedir. Oysa bu düzenleme Kat Mülkiyeti Kanununa uygun değildir.
  2-Yönetim Planının 15. maddesinin, “Kat Malikleri Kurulu, kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlasıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar verir” şeklinde düzeltilmesini kat malikleri toplantısında teklif etme rağmen kat malikleri bunu anlayamadıkları için talebimi reddetmişlerdir. Hukuka aykırı bu durumun düzeltilmesi için bu davayı açma zarureti hâsıl olmuştur.
  DELİLLER : Her tür delil.
  HUKUKİ NEDENLER : Kat Mülkiyeti Kanunu md. 30 ve İlgili mevzuat.
  SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle, 634 Sayılı Kat Mülkiyetine Kanununa aykırı olarak konulmuş olan Yönetim Planının 15. maddesindeki hükmün “Kat Malikleri Kurulu, kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlasıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar verir” şeklinde düzeltilmesine ve yargılama giderlerinin davalılara yüklenmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

  Davacı
  Adı ve Soyadı+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu


sulh ceza mahkemesi kararına itiraz dilekçesi örneği,  yargıtay öne alım dilekçesi örneği,  karışık resmi yazı örnekleri,  duruşmanın öne alınması dilekçesi örneği,  tehdit dilekçe örneği,  tehdit şikayet dilekçesi örneği