+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Hukuk ve Kanunlarımız Forumunda Süreli ve süresiz yayın hakkı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HARBİKIZ
  Moderator

  Süreli ve süresiz yayın hakkı
  Süreli ve süresiz yayın hakkı kanunu hakkında

  MADDE 29. – Süreli veya süresiz yayın önceden izin alma ve malî teminat yatırma şartına bağlanamaz.
  Süreli yayın çıkarabilmek için kanunun gösterdiği bilgi ve belgelerin, kanunda belirtilen yetkili mercie verilmesi yeterlidir. Bu bilgi ve belgelerin kanuna aykırılığının tespiti halinde yetkili merci, yayının durdurulması için mahkemeye başvurur.
  Süreli yayınların çıkarılması, yayım şartları, malî kaynakları ve gazetecilik mesleği ile ilgili esaslar kanunla düzenlenir. Kanun, haber, düşünce ve kanaatlerin serbestçe yayımlanmasını engelleyici veya zorlaştırıcı siyasal, ekonomik, malî ve teknik şartlar koyamaz.
  Süreli yayınlar, Devletin ve diğer kamu tüzelkişilerinin veya bunlara bağlı kurumların araç ve imkânlarından eşitlik esasına göre yararlanır. 2. Hakim
  Devamlı Üye

  süreli ve süresiz yayın hakkı anayasanın 29. maddesin de belirlendiği gibi önceden izin alma gibi bir durum söz konusu değildir.
+ Yorum Gönder


süreli ve süresiz yayın nedir,  süresiz yayın nedir vikipedi,  süreli ve süresiz yayınlar,  süresiz yayın nedir