+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Hukuk ve Kanunlarımız Forumunda Nafaka Artırım Dilekçe Örneği Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Forumacil
  Devamlı Üye

  Nafaka Artırım Dilekçe Örneği
  Nafaka Artırım Dilekçe

  Aile (Asliye Hukuk) Mahkemesi

  Sayın Hakimliğine

  Davacı : A.. (nafaka alacaklısı)

  Davalı : B.. (nafaka borçlusu)

  Konu : Nafakanın artırılması

  Deliller : 1.günlü sayılı nafaka kararı

  2. Sosyal ve ekonomik araştırma

  3. Tanıklar

  4. Harcama belgeleri

  5. Bilirkişi incelemesi

  6. Sair yasal her türlü deliller

  Hukuki neden : TMY. ve ilgili mevzuat

  Açıklamalar : 1. Oğlum B..den Mahkemesinin gün ve sayılı kararıyla ..TL. yardım nafakası bağlanmıştı.

  2. Nafakaya hükmolunduğu günden itibaren süre geçmiş, oğlumun ekonomik kazancı artmış, paranın alım gücü azalmış-tır. Bu nedenle de, hükmolunan TL. nafaka miktarı ihtiyacımı karşıla-mamaktadır.

  3. İşbu davayı bu nedenle açmak zorunda kaldım. Mali gücüm kalmamıştır. Nafakanın artırılması gerekmektedir.

  4. Davamı kanıtlayacağım.

  Sonuç ve istem : Yukarda açıkladığım nedenlerle davamda haklı bulunduğumdan gün ve sayılımahkemesinin kararıyla hükmolu-nanTL. nafakanınTL. artırılarakTL. olarak tahsili hak-kında karar verilmesini masrafların davalıya ait olmasını saygılarımla arz ve talep ederim. ../../.

  Davacı A. (nafaka alacaklısı) 2. Ziyaretçi

  teşekkurler, bir örnek daha olsaydı iyi olurdu buda güzerl gerci
+ Yorum Gönder


nafaka artırım davası dilekçe örneği,  nafaka artırım dava dilekçesi,  nafaka artırım dilekçesi ,  nafaka artırım dilekçe örneği,  nafaka artırımı,  nafaka artırımı dava dilekçesi