+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Hukuk ve Kanunlarımız Forumunda Tedbir Nafakasının İcraası Nafakası Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Tedbir Nafakasının İcraası Nafakası Nedir
  Tedbir Nafakasının İcraası Nafakası Nedir

  Tedbir Nafakasının İcraası Nafakası Hakkında Bilgi  I- TEDBİR NAFAKASI

  Genellikle, boşanma ve ayrılık davasında karşılaşılan tedbir nafakası, şartların oluşması halinde evlilik birliği devam ederken de dava konusu edilebilir. Bundan başka, birlikte yaşamaya ara verilmesi, evlilik birliğine karşı mutlak veya nisbi butlan davası açılması, evlat edinme ve Ailenin Korunmasına Dair Kanun çerçevesinde aile içi şiddet durumunda da tedbir nafakasına isteminde bulunulabilir. Biz, uygulamada daha çok anılmaları nedeniyle, sıraladığımız bu türlerden üçü hakkında bilgi vereceğiz: evlilik birliği devam ederken tedbir nafakası, boşanma ve ayrılık davasında tedbir nafakası ve aile içi şiddet durumunda tedbir nafakası.

  TMK.’nın 201. maddesi uyarınca: “Evlilik birliğinin korunmasına yönelik önlemler konusunda yetkili mahkeme eşlerden herhangi birinin yerleşim yeri mahkemesidir.
  Eşlerin yerleşim yerleri farklı ve her ikisi de önlem alınması isteminde bulunmuş ise, yetkili mahkeme ilk istemde bulunanın yerleşim yeri mahkemesidir.
  Önlemlerin değiştirilmesi, tamamlanması veya kaldırılması konusunda yetkili mahkeme, önlem kararını veren mahkemedir. Ancak, her iki eşin de yerleşim yeri değişmişse, yetkili mahkeme eşlerden herhangi birinin yeni yerleşim yeri mahkemesidir.”


  XVII-Kanunun 344’üncü maddesinin başlığında ve metninde yapılan değişiklikle;

  -4949 sayılı Kanunla; İcra ve İflas Kanununun 344’üncü maddesinin başlığı yeni düzenlemeye paralel olarak “nafakaya ilişkin kararlara uymayanların cezası” olarak değiştirilmiştir.

  -4949 sayılı Kanunla, 344’üncü maddeye yeni bir fıkra eklenerek, “mahkemeler tarafından ara kararı ile kararlaştırılan nafakayı ödemeyen borçlular hakkında da bu maddenin birinci fıkrasındaki hükmün uygulanması” sağlanmıştı. İcra ve İflas Kanununun 344’üncü maddesinin değişiklikten önceki şeklinde; ancak (kesinleşmiş) nafaka ilamında yazılı olan nafakayı ödemeyen borçlu, alacaklının şikayeti üzerine, icra mahkemesi tarafından cezalandırılmaktaydı. Yargıtay, madde metnindeki ilam terimini dar yorumladığı için, uygulamada, nafaka veya boşanma davası sırasında, tedbir olarak mahkemelerce ara kararı ile takdir olunan nafaka kararları müeyyidesiz kalmaktaydı. Aslında, muhtaç durumda olduğu için hemen alacaklısının eline geçmesi düşüncesiyle takdir edilmiş bulunan tedbir nafakaları’nın da bu maddedeki himayeden yararlandırılması için maddede bu doğrultuda değişiklik yapılmıştı.

  5358 sayılı Kanunla bu madde yeniden düzenlenirken “nafakaya ilişkin kararların gereğini yerine getirmeyen borçlunun, alacaklının şikayeti üzerine… cezalandırılacağı” belirtilmiş ve ne bu maddede ve ne de İİK.’nun yürürlükten kalkan maddelerini belirten 23. maddede, 344/son hükmünden bahsedilmemiştir. Kanımızca bu madde -yeni şekliyle- “nafakaya ilişkin kararların gereğini yerine getirmeyen” borçluyu cezalandırdığına göre, borçlunun yerine getirmediği nafakaya ilişkin karar “nafaka ilamı” olabileceği gibi “nafakaya ilişkin ara kararı” da olabilir. Yani; 5358 sayılı Kanunla yapılan değişiklik sonucunda -4949 sayılı Kanunla suç haline getirilmiş olan- “ara kararı ile hükmedilen nafakayı ödememe eylemi”, bugün için de İİK. 344’e göre suç olmaya devam etmektedir
 2. Acil

  Tedbir Nafakasının İcraası Nafakası Nedir isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder