+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Hukuk ve Kanunlarımız Forumunda İştirak Nafakası Tanımı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  İştirak Nafakası Tanımı
  İştirak Nafakası Tanımı

  İştirak Nafakası Tanımı Hakkında Bilgi


  Bir çocuğun güvenli bir ortamda yaşamını sürdürmesi ve mümkün olan en iyi şartlarda yetiştirilmesi hususunda anne-babanın ortak sorumluluğu vardır. Bu nedenle, bir şekilde çocuğun velayetinin eşlerden yalnızca biri üzerinde bırakılması, sözünü ettiğimiz sorumluluğun da yalnızca o eş üzerinde kaldığını ifade etmez. Diğer eş, ekonomik gücü oranında ve hâkimin belirlediği miktarda çocuğun ihtiyaçları için katkıda bulunmalıdır. Bu katkı, iştirak nafakası olarak adlandırılır. Burada “çocuk” ile kastedilen, ergin olmayan küçükler ya da kısıtlılığına karar verilen ergin çocuklardır.

  Çocuğun bir gelirinin olması, o çocuk için iştirak nafakası verilmesini engellemez. Bu husus sadece, iştirak nafakasının miktarını etkiler.

  Çocuğun velayeti elinden alınan eş, hiçbir gelire sahip değilse ondan iştirak nafakası vermesi beklenemez. Yine lehine yoksulluk nafakası verilmesine hükmedilen eşin de iştirak nafakası ödemesi söz konusu değildir.

  İştirak nafakası, velayetle birlikte iştirak nafakasına da karar verilen hallerde kararın kesinleşmesinden itibaren; ayrı bir dava açılarak nafakanın talep edildiği hallerde ise dava tarihinden itibaren başlar. Ancak çocuk, velayete karar verildiği tarihte diğer eşin yanındaysa nafaka, çocuğun teslim edildiği tarihte başlar.
  İştirak nafakasının ne zaman sona ereceği ise TMK. m. 328’de düzenlenmiştir: “Ana ve babanın bakım borcu, çocuğun ergin olmasına kadar devam eder.
  Çocuk ergin olduğu halde eğitimi devam ediyorsa, ana ve baba durum ve koşullara göre kendilerinden beklenebilecek ölçüde olmak üzere, eğitimi sona erinceye kadar çocuğa bakmakla yükümlüdürler.”

  TMK.’nın 330. maddesine göre: “Nafaka miktarı, çocuğun ihtiyaçları ile ana ve babanın hayat koşulları ve ödeme güçleri dikkate alınarak belirlenir. Nafaka miktarının belirlenmesinde çocuğun gelirleri de göz önünde bulundurulur.
  Nafaka her ay peşin olarak ödenir.
  Hâkim istem hâlinde, irat biçiminde ödenmesine karar verilen nafakanın gelecek yıllarda tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre ne miktarda ödeneceğini karara bağlayabilir.”
  İştirak nafakası da tedbir ve yoksulluk nafakalarında olduğu gibi, durumun değişmesi halinde arttırılabilir, azaltılabilir veya kaldırılabilir.

  İştirak nafakası, ayrı bir dava ile talep edilecekse bu dava, nafaka talep edenin yerleşim yeri aile mahkemesinde açılır.
 2. Acil

  İştirak Nafakası Tanımı isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder