+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Hukuk ve Kanunlarımız Forumunda İş güvencesi kapsamına girmeyenler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  İş güvencesi kapsamına girmeyenler
  İş güvencesi kapsamına girmeyenler

  4857 sayılı İş Kanunu’nun iş güvencesine ilişkin koruyucu hükümleri


  4857 sayılı İş Kanunu’nun iş güvencesine ilişkin koruyucu hükümlerinin bulunduğu 18-21. maddeleri, ülkede bulunan tüm işçileri kapsama almıyor.

  Buna göre iş güvencesi kapsamına girmeyen işçiler şunlar:

  * 29 veya daha az sayıda işçinin çalıştığı işyerlerinde çalışanlar (İşverenin aynı iş kolunda birden fazla işyerine sahip olması durumunda, işyerinde çalışan işçi sayısı, bu işyerlerinde çalışan toplam işçi sayısına göre belirlenir),
  * Tarım işlerinden sayılan ve 50’den az işçi çalıştırılan işyerlerinde çalışanlar,
  * İşletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren vekili ve yardımcıları ile işyerinin bütününü sevk ve idare eden ve işçiyi işe alma yetkisi bulunan işveren vekili niteliğindeki işçiler,
  * Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçiler,
  * Aynı işyerinde sürekli veya kesintilerle ya da aynı işverene bağlı işyerlerinde 6 aydan az kıdemi olan işçiler,
  * İşletmelerde beceri eğitimi gören 3308 sayılı yasa kapsamındaki öğrenciler,
  * Stajyer öğrenciler.
 2. Acil

  İş güvencesi kapsamına girmeyenler isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder