+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Hukuk ve Kanunlarımız Forumunda Haksız Aykırı Davranış Tutanağı Örneği Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Haksız Aykırı Davranış Tutanağı Örneği
  Haksız Aykırı Davranış Tutanağı Örneği

  HAKSIZ AYKIRI DAVRANIŞ TESPİT TUTANAĞI

  Sayı:
  İŞÇİNİN
  Adı Soyadı
  İşyeri no
  T.C Kimlik no
  Görevi

  AYKIRI DAVRANIŞIN
  Yeri-Bölümü
  Olay tarihi ve saati
  Olayın öğrenme tarihi
  ÖZÜ:
  *İş sözleşmesinin yapılması esnasında kendi vasıfları ile ilgili işvereni yanıltmak 4857/25-II-a
  *İşçinin mazeretsiz ve izinsiz olarak bir ay içinde 3 iş günü işe devamsızlık 4857/25-II-g
  *Evrakta sahtecilik yapmak 4857/25-II-e
  *Zimmetine para geçirmek 4857/25-II-e
  *İşyerinde hırsızlık yapmak 4857/ 25-II-e
  *İşverenin mesleki sırlarını ifşa etmek 4857/25-II-e
  *İşveren veya personeli hakkında şeref ve namusuna dokunacak asılsız davranışta bulunmak
  4857/25-II-b
  *Topluca verimi düşürmek 2822-25 md.
  *İşyerinde 7 günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi
  4857/25-II-f
  *İşyerinde başka bir işçiye cinsel tacizde bulunmak veya ilişkiye girmek 4857/25-II-c
  *İzin almadan mazeretsiz olarak bir ayda herhangi bir tatil gününden sonra gelen işgünü işe devamsızlığı iki kez tekrarlamak 4857/25-II-g
  *İş güvenliği ve işçi sağlığı talimatlarına uymamak 4857/25-II-ı
  Yukarıda kimliği belirli personelin aykırı davranışını tespit amacıyla iş bu tutanak şahitler huzurunda ve belgeler ışığında İş Yasasının 25-II ve 109.maddeleri gereğince tanzim ve imza olunmuştur.
  OLAY :
  TANIKLAR :
  BELGELER :
  ÖNERİLER :
  A-İhtar verilsin
  B-Eğitime alınsın
  C-İş değişikliği yapılsın
  D-İş akdi feshedilsin
  İŞVEREN veya Vekili
 2. Acil

  Haksız Aykırı Davranış Tutanağı Örneği isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


işçi tutanak örnekleri,  işyeri tutanak örnekleri,  personel tutanak örneği,  işveren tutanak örnekleri,  işçi hakkında tutanak örneği,  işyeri tutanak örneği