+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Hukuk ve Kanunlarımız Forumunda Evlat Edinmenin Yasal Düzenlenişi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Evlat Edinmenin Yasal Düzenlenişi
  Evlat Edinmenin Yasal Düzenlenişi


  Bazı batı ülkelerinde evlat edinme, evlat edinmek isteyen kişilerin resmi ya da özel kuruluşlara başvuruda bulunmasıyla gerçek*leşir. Aynı başvuruyu çocuğunu evlatlık ola*rak vermek isteyen aileler de yapabilir. Bu başvurudan sonra kuruluş, evlat edinecek olanların sağlık durumunu, eğitim düzeyini, geçim olanaklarını ve etnik kökenlerini göz önünde tutan araştırmalar yaparak, çocuk için uygun kişiler olup olmadıklarını saptar, sonucu olumlu ise, mahkemeye kararıyla Medeni Kanunu'nda belirlenmiş koşullara bağlı olarak ve yargıç izniyle gerçekleşir. Buna göre en az 35 yaşında olan ve yasal bir evlilik içinde doğmuş çocuğu bulunmayanlar bir çocuğu evlat edinebilirler. Evlat edinen kişi, evlatlıktan en az 18 yaş büyük olmalıdır. Evlat edinilen kişi ergin ya da sezgin ise onayının alınması zorunludur. (Ergin, 18 yaşı*nı doldurmuş, sezgin ise doğru ve yanlışı, iyi ve kötüyü ayırt edebilecek akıl gücüne sahip olan, yani çok küçük yaşta olmayan, zekâ geriliği ya da akıl hastalığı gibi ruhsal ya da fiziksel bozukluğu bulunmayan kişiler için kullanılan hukuk terimleridir.) Evlat edinile*cek kişi küçükse ana babasının, yoksa yasal vekilinin ve yargıcın izni gerekir.
  Evlat edinmek isteyen kişi yasada belirtilen koşullara sahipse, yargıç izni almak üzere başvuruda bulunur. Yargıcın izni alındıktan sonra resmi bir senet düzenlenir ve evlat edinenin doğum kütüğüne işlenir. Böylece evlat edinen kimse, ana baba hak ve ödevleri*ni yerine getirme yükümlülüğünü üstlenmiş olur. Evlat edinilen kişi ise kendisini evlat edinenin soyadını alır ve mirasçısı olur.
 2. Acil

  Evlat Edinmenin Yasal Düzenlenişi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder