+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Hukuk ve Kanunlarımız Forumunda Evlat Edinme Kurumunun Sorunları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Evlat Edinme Kurumunun Sorunları
  Evlat Edinme Kurumunun Sorunları


  Evlat edinmiş bulunan ailelerin hemen heps çocuklarına bu durumu açıklamanın güçlüğ nü yaşarlar. Psikologlar, anlayabilecek y; gelir gelmez, ailenin çocuğa evlat edini' olduğunu söylemesi gerektiği görüşünde leşiyorlar. Aileleri bu konuda olabildi dürüst ve açık olmaları için uyarıyorlar, edinilen çocuklar durumu öğrendikter bazı sorunlar çıkabilir. Genellikle gerilerini merak eder ve onları bulmak isterler.

  Ayrıca, "evlilik dışı" yani evli olmayan bir anneden doğan çocukların çıkarlarına uygun yeni yasal düzenlemeler ve toplumların bu çocukları benimsemekte eskisine göre daha hoşgörülü olması da etkenlerden biridir. Böy*lelikle, daha önceleri karşılaşılan zorluklar nedeniyle evlatlık olarak verilen evlilik dışı çocuklar artık anneleriyle birlikte yaşayabil*mektedir.
  İki büyük dünya savaşının getirdiği yıkım yüz binlerce çocuğun ******* babasını yitirme*sine yol açmış, savaş sonrası bu çocukların sıcak bir yuvaya kavuşturulması önde gelen sorunlardan biri olmuştu. Bugün ise gelişmiş ülkelerde, evlat edinmek isteyenlere bazı kuruluşlar aracılığıyla azgelişmiş ülkelerdeki yoksul ailelerin çocukları ya da savaş, deprem gibi yıkımlara uğramış ve ailesiz kalmış ço*cuklar önerilmektedir. Bunun sakıncaları ise çocuğun kökenlerinden kopuk, seçme hakkı olmaksızın farklı bir ırk, ulus ve dili benimse*mek durumunda kalmasıdır. İnsancıl bir dav*ranış olarak, fiziksel ya da ruhsal bazı özürleri olan ve ailelerinin istemediği ya da sorumlu*luklarını üstlenemediği çocukları evlat edi*nenler de vardır. Ne var ki, olumlu yöndeki gelişmelere karşın bugün hâlâ çok sayıda özürlü çocuk evlat edinilmeyi beklemektedir.
 2. Acil

  Evlat Edinme Kurumunun Sorunları isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder