+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Hukuk ve Kanunlarımız Forumunda Beyanname ne demek Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Beyanname ne demek
  Beyanname nedir

  Beyanname ne anlama gelir  Beyanname, yazı ile yapılan bildirim. Beyanname, genellikle vergi borçlarının miktarını hesaplamak için mükellef veya vergi sorumluları tarafından, vergi kanunlarında belirtilen dönemlerde vergi dairelerine verilir. Vergi beyannamelerinde başlıca mükellefin adı, adresi, ailevi durumu ile vergi matrahına ve hesabına ilişkin bilgiler yer alır.

  Günümüzde, gelir, servet ve harcamalar üzerinden alınan vergilerde büyük ölçüde beyanname usulüne başvurulmaktadır. Beyan sisteminin başlıca faydası; vergi idaresi ile mükellef arasında işbirliğini ve verginin ödeme gücüne uygun alınmasını sağlamasıdır. Beyannamelerin doğruluğunun vergi idaresince kontrol güçlüğü, bu sistemin en önemli mahzurudur.

  Vergi beyannamelerinden başka, maliye dışındaki kamu idarelerine verilmesi gereken bildirimlerden de (beyannamelerden) söz edilebilir (sicilli ticaret, mühür ve imza beyannameleri gibi). Bu bildirimlerde imza sahibinin imzasının noterce tasdiki de gerekebilir.
 2. Esma
  Devamlı Üye

  Bir bildirim yazısı olan beyanname genellikle günümüzde gelir, borç ve harcamalar üzerinde alınan vergilerde büyük ölçüde beyanname yöntemine başvurulmaktadır. Daha sonra vergi idaresi ile mükellef arasında işbirliğini ve verginin ödeme gücüne uygun alınmasını sağlamasıdır.
+ Yorum Gönder