+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Hukuk ve Kanunlarımız Forumunda Emekli Öğretmen İkramiyesi Hesaplama Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Emekli Öğretmen İkramiyesi Hesaplama
  Emekli Öğretmen İkramiyesi Hesaplama

  Öğretmen emekli ikramiyesi


  Emekli aylığı bağlanması gereken iştirakçilerin, görevlerinden ayrıldıkları tarihte, emekli keseneğine esas aylığı veya ücretleri tutarı ile bu tarihe kadar kazanmış oldukları fiili ve itibari hizmet müddetleri toplamı üzerinden aylık bağlanmaktadır.

  Emekli, adi malüllük ve vazife malüllüğü aylıklarının hesaplanmasında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43.maddesinde yer alan gösterge tablosu ve Personel Kanunlarındaki ek gösterge, taban aylığı ve kıdem aylığı ile özel hizmet tazminatının ek göstergelere göre %40'ından aşağı olmamak üzere tekabül eden miktarı esas alınır.

  Emeklilik için gerekli olan fiili ve itibari hizmet süresi toplamı 25 yıl olan Emekli sandığı iştirakçilerine emekliliğe ayrılmadan önce en son almakta oldukları aylık gösterge, ek gösterge, makam tazminatı gösterge, temsil tazminatı gösterge rakamlarının her yıl bütçe kanunu ile veya Bakanlar Kurulu Kararına göre tespit edilen aylık katsayı, taban aylık göstergesinin ise aynı şekilde( Bütçe kanunu ile veya Bakanlar Kurulu Kararına göre) tespit edilen taban aylık katsayısı ile çarpılması sonucu bulunan tutarlar ile sandık iştirakçilerinin almakta olduğu özel hizmet tazminatı ve benzeri tazminatlarla ödeneklerine karşılık gelmek üzere, en yüksek devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) brüt tutarının 5434 sayılı Kanunun Ek 70 inci maddesine göre tespit edilen oranlara karşılık gelen miktarından oluşan toplam tutarın %75’ı, fiili ve itibari hizmetleri toplamı 25 yıldan az olanlara her tam yıl için %1 eksiği, fazla olanlara ise her tam yıl için %1 fazlası üzerinden emekli aylığı bağlanmaktadır.

  Fiili ve itibari hizmet toplamındaki ay kesirleri tam ay sayılır. Yıl kesirlerinin her ayı için emekli aylığı bağlanmasına esas aylık tutarının % 1’inin 12 de biri emekli aylığına ayrıca eklenir.

  Bağlanacak aylıkların toplamı bağlanacak emekli aylığının %100’ünü geçemez. Vazife malullüğü aylıklarında bu sınır uygulanmaz. Emekli maaşından herhangi bir kesinti yapılmamaktadır.


  Özel hizmet tazminatı hesaplanması ise şu şekildedir.

  En yüksek Gösterge+Ek Gömsterge=1500 + 8000 = 9.500
  9500 x K.S.(30300) = 287.850.000.
  0 - 2200'e kadar 287.850.000 x % 40 = 115.140.000.
  2200 - 3600 arası 287.850.000 x % 70 = 201.495.000.
  3600 - 4800 arası 287.850.000 x %130 = 374.205.000.
  4800 - 6400 arası 287.850.000 x %150 = 431.775.000.
  6400 - 7600 arası 287.850.000 x %180 = 518.180.000.
  7600 - 8400 arası 287.850.000 x %200 = 575.700.000.
  8400'den yukarısı 287.850.000 x %240 = 690.840.000.

  Emekli aylığı hesaplaması formülü aşağıda verilmiştir;

  (Aylık Gösterge + Ek gösterge) x Katsayı (30300) = A
  1000 x Taban Aylığı Katsayısı (197700) = B
  20 x Kıd.Hiz. x Katsayı (30300) = C
  Özel Hizmet Tazminatı = D


  Emekli aylığı bağlanmasına esas aylık (EABEA) = A + B + C + D

  Emekli Aylığı = EABEA x % (50 + hizmet yılı) = E
  Makam Göstergesi x Katsayı = F
  Temsil Göstergesi x Katsayı = G
  Görev Tazminatı x Katsayı = H
  Ödenecek Aylık = E + F + G + H

  İkramiye için de tazminat aylığı olarak En yüksek devlet memuru aylığını(9500*Maaş Katsayısı);

  Ekgöstergesi 0 - 2200 olanlara %40
  Ekgöstergesi 2200 - 3600 olanlara %70
  Ekgöstergesi 3600 - 4800 olanlara %130
  Ekgöstergesi 4800 - 6400 olanlara %150
  Ekgöstergesi 6400 - 7600 olanlara %180
  Ekgöstergesi 7600 - 8400 olanlara %200
  Ekgöstergesi 8400 ve yukarısı olanlara %240
  oranları uygulanır.

  Buna göre ikramiye hesabı 30 yılı geçmemek üzere şu şekilde hesaplanır;

  (Aylık Gösterge+Ek gösterge) x Katsayı (30300) = A
  1000 x Taban Aylığı Katsayısı (197700) = B
  20 x Kıd.Hiz. x Katsayı (30300) = C
  Özel Hizmet Tazminatı = D


  (A + B + C + D) x yıl olarak hizmeti = Emekli İkramiyesi
  Emekli ikramiyesinin hesaplanmasında sadece fiili hizmet süreleri dikkate alınır.
 2. Acil

  Emekli Öğretmen İkramiyesi Hesaplama isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder