+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Hukuk ve Kanunlarımız Forumunda Karşılıksız çek hakkında kısa bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Karşılıksız çek hakkında kısa bilgi
  Karşılıksız çek hakkında kısa bilgi

  Avrupa İnsan Hakları ve Temel Hürriyetleri Koruma Sözleşmesi


  Banka çekleri, ticari bir ilişkiden kaynaklı tacirler arasında borç ödeme aracıdır. Bir ticari ilişkiden kaynaklı borcun ispat aracıdır ve bu borcun çek olarak ödenmemesi Türk Ceza Kanunu'nda belirli cezai yaptırımlarla korunmuştur. 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun, bu hükümleri garanti altına almıştır. 16. maddesine göre, üzerinde yazılı ibraz süresi içinde 4. madde uyarınca yeterli karşılığı bulunmaması nedeniyle ödenmeyen çek keşide eden hesap sahipleri ve yetkililer, çek tutarı kadar adli para cezasıyla cezalandırılır. Verilecek para cezası 80.000 Türk lirasından fazla olamaz. Bu suçtan mükerrirlere, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.

  Türkiye Cumhuriyeti, her ne kadar Avrupa İnsan Hakları ve Temel Hürriyetleri Koruma Sözleşmesi'nin 4 sayılı ek protokolüne imza atmış ve borca hapis yasağına uyacağını belirtmişse de, dolaylı olarak borç hapsini uygulamaktadır.[1] [2]
 2. Feyruşah
  Devamlı Üye

  Karşılığı bulunan çek, hesabın bulunduğu bankaya ibraz edildiğinde hamilin vergi kimlik numarası saptandıktan sonra ödenecek.Banka, karşılıksız çıkan her bir çek yaprağı ile ilgili olarak ödemekle yükümlü olduğu miktarı, ancak ibraz eden hamile talep ettiği takdirde ödeyecek. Buna göre banka hamile talep ettiği takdirde süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için; karşılığının hiç bulunmaması halinde, çek bedeli 600 lira veya üzerinde ise 600 lira, bu tutarın altındaysa çek bedelini ödeyecek.
+ Yorum Gönder