+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Hukuk ve Kanunlarımız Forumunda Dışişleri Bakanlığı Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Dışişleri Bakanlığı Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği
  Dışişleri Bakanlığı Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği

  Dışişleri Bakanlığı Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği Hakkında Bilgi  Dışişleri Bakanlığından:

  Resmi Gazete Tarihi : 26/06/2006

  Resmi Gazete Sayısı : 26210

  Amaç

  Madde 1 - (1) Bu Yönetmelik, Dışişleri Bakanlığının merkez ve yurtdışı teşkilatında görevli memurların disiplin amirlerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

  Kapsam

  Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Dışişleri Bakanlığının merkez ve yurtdışı teşkilatında görevli memurları kapsar.

  Dayanak

  Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Disiplin amirleri

  Madde 4 - (1) Dışişleri Bakanlığının merkez ve yurtdışı teşkilatında görevli memurların disiplin amirleri, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

  Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

  Madde 5 - (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

  Yürürlük

  Madde 6 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 7 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dışişleri Bakanı yürütür.
 2. Acil

  Dışişleri Bakanlığı Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder