+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Hukuk ve Kanunlarımız Forumunda Borç İlişkisi Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Borç İlişkisi Hakkında Bilgi
  Borç İlişkisi Hakkında Bilgi

  Borç İlişkisi Hakkında Soru Cevep


  BORÇ İLİŞKİSİ
  1. I.Sözleşme
  II.Alacaklı
  III.Def’i
  IV.Edim
  Yukarıdakilerden hangi ikisi borç ilişkisinin temel unsurlarındandır?

  a.) I – II
  b.) I – III
  c.) II – III
  d.) II – IV
  e.) III – IV
  2. (A) ile (B) arasında çok değerli antika bir halının alım-satım sözleşmesi yapılır. (A), sattığı malın mülkiyetini (B) ye devretmeden ikinci bir defa halıyı (C) ye satar ve teslim eder. Olguya göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  a.) (B) nin sözleşmeden doğan alacak hakkı, nispi haktır.
  b.) Şayet (C), (B) yi zarara sokmak amacıyla halıyı satın almışsa, (B), (C) ye kayrşı halının iadesi veya tazminat davası açabilir.
  c.) Halının mülkiyetini henüz kazanmadığı için, (B) nin, sözleşmeye aykırı davranış nedeniyle herhangi bir tazminat isteme hakkı yoktur.
  d.) (A) nın, sözleşmeden doğan borcu nedeniyle, şahıs ile sorumluluğu yoktur.
  e.) (A) ile (B) arasındaki işlem, borçlandırıcı hukuki işlemdir.
  3. Taşınmaz mala ilişkin sözleşmeden doğan kira hakkı tapu siciline şerh edilirse,aşağıda belirtilen hangi sonuç ortaya çıkar?
  a.) Bu hak ayni hak kuvvetini kazanmış olur.
  b.) Bu hak bir sınırlı ayni hak olur.
  c.) Bu hak kuvvetlendirilmiş şahsi hak olur.
  d.) Bu hak sadece, sözleşme sırasında taşınmaz maliki olan şahsa karşı ileri sürülebilir.
  e.) Kira hakkının niteliğinde hiçbir değişiklik olmaz.
  4. Borç ilişkilerinde ‘‘edim’’ için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  a.) Edim, borç ilişkisi dışında gerçekleşir.
  b.) Edimin söz konusu olması için, sözleşmenin yazılı yapılması gerekir.
  c.) Edim, parasal olmalıdır.
  d.) Edimin imkansız bulunmaması gerekir.
  e.) Edim maddi olmalıdır.
 2. Acil

  Borç İlişkisi Hakkında Bilgi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder