+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Hukuk ve Kanunlarımız Forumunda Dünden bugüne türk kadının hakları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Aycan
  Devamlı Üye

  Dünden bugüne türk kadının hakları
  Kadının seçme ve seçilme hakkı

  türk kadını.jpg

  TEVHİD-İ TEDRİSAT KANUNU29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte kadınların kamusal alana girmesini sağlayan yasal ve yapısal reformlar hızlandı. Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun 3 Mart 1924’te çıkarılmasıyla tüm eğitim kurumları Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlanırken, kızlar da erkeklerle eşit haklarla eğitim görmeye başladı. Erkeğin çok eşliliği ve tek taraflı boşanmasına ilişkin düzenlemelerin kaldırıldığı, kadınlara boşanma hakkı, velayet hakkı vemalları üzerinde tasarruf hakkı tanıyan Türk Medeni Kanunu, 17 Şubat 1926’da kabul edildi.


  KADINLARA SEÇME-SEÇİLME HAKKIKadınlara siyasetin kapısını aralayan Belediye Yasası, 1930 yılında çıkarıldı. Böylece artık kadınlar belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı kazandı. Kadınların en önemli sorunlarından olan doğum izni, ilk kez 1930 yılında düzenlendi. Kız çocuklarına mesleki eğitim vermek amacıyla Kız Teknik Öğretim Müdürlüğü 1933 yılında kuruldu. Kadınlara köylerde www.alasayvan.net muhtar olma ve ihtiyaç meclisine seçilme hakları ise 1933 yılında Köy Kanunu’nda değişiklik yapılarak verildi. Kadınlara siyasetin kapısı 1934’te yapılan Anayasa değişikliği ileseçme ve seçilme hakkı tanınmasıyla tam olarak açıldı ve ilk kadın milletvekilleri TBMM’de yerlerini aldı. 8 Şubat 1935’de TBMM 5. Dönem seçimleri sonucunda 17 kadın milletvekili, ilk kez Meclis’e girdi. 1936’da yürürlüğe giren İş Kanunu ile kadınların çalışma hayatına düzenleme getirildi. Bir yıl sonra da kadınların yeraltında ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması, ILO sözleşmesi ile yasaklandı 2. Hakim
  Devamlı Üye

  kadınlara seçme ve seçilme ilk olarak tevhid-i tedrisat kanunu ile getirilmiştir bunu dışında da kadınlara seçme ve seçilme hakkı da medeni kanunun kabulü ile getirilmiştir.
+ Yorum Gönder


dünden bugüne türk kadını,  türk kadını,  TÜRK KADINI,  dünden bugüne kadın hakları,  dünden bugüne türk kadınları