+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Hukuk ve Kanunlarımız Forumunda İŞsİzlİk sİgortasi kanunu Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  İŞsİzlİk sİgortasi kanunu
  İşsizlik Sigortasi Kanunu

  İşsizlik Sigortasi Kanunu Hakkında Bilgi  İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU

  Kanun Numarası: 4447

  Kabul Tarihi: 25/08/1999

  Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 08/09/1999

  Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 23810

  I. BÖLÜM : SOSYAL SİGORTALAR KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER

  Madde 1 - 17/07/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesi ile ilgili olup yerine işlenmiştir.

  Madde 2 - 506 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesi ile ilgili olup yerine işlenmiştir.

  Madde 3 - 506 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin (B) bendine aşağıdaki alt bent ile maddeye bir fıkra eklenmesi ile ilgili olup yerine işlenmiştir.

  Madde 4 - 506 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin (B) bendinin değiştirilmesi ile ilgili olup yerine işlenmiştir.

  Madde 5 - 506 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olup yerine işlenmiştir..

  Madde 6 - 506 Sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin değiştirilmesi ile ilgili olup yerine işlenmiştir.

  Madde 7 - 506 Sayılı Kanunun 61 inci maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olup yerine işlenmiştir.

  Madde 8 - 506 sayılı Kanunun 63 üncü maddesine (B) fıkrasının birinci bendinden sonra gelmek üzere bir bent eklenmesine ilişkin olup yerine işlenmiştir.

  Madde 9 - 506 Sayılı Kanunun 67 nci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (c) alt bendinin değiştirilmesi, (d) alt bendi ile (B), (D) ve (E) bentleri yürürlükten kaldırılması ve (C) bendi (B) bendi olarak değiştirilmesi ile ilgili olup yerine işlenmiştir.

  Madde 10 - 506 sayılı Kanunun 78 inci maddesinin birinci fıkrası değiştirilmesi ile ilgili olup yerine işlenmiştir.

  Madde 11 - 506 sayılı Kanunun 79 uncu maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere iki fıkra eklenmesine ilişkin olup yerine işlenmiştir.

  Madde 12 - 506 Sayılı Kanunun 85 inci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendinin (a) alt bendinin değiştirilmesine, (b) alt bendinin yürürlükten kaldırılmasına ve (c) alt bendinin (b) olarak değiştirilmesine ilişkin olup yerine işlenmiştir.

  Madde 13 - 506 Sayılı Kanunun 96 ncı maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesi ile ilgili olup yerine işlenmiştir.

  Madde 14 - 506 sayılı Kanunun 130 uncu maddesi başlığı ile birlikte değiştirilmesine ilişkin olup yerine işlenmiştir.

  Madde 15 - 506 sayılı Kanunun Ek 24 üncü maddesinin (a) fıkrasının ikinci bendinin yürürlükten kaldırılmasına ve Ek 32 nci maddesine birinci fıkradan sonra gelmek üzere fıkralar eklenmesine ilişkin olup yerine işlenmiştir.

  Madde 16 - 506 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmesine ilişkin olup yerine işlenmiştir.

  Madde 17 - 506 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmesine ilişkin olup yerine işlenmiştir.

  II. BÖLÜM : TARIM İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER

  Madde 18 - 17/10/1983 tarihli ve 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununun 20 nci maddesinin 20/02/1992 tarihli ve 3774 sayılı Kanunla kaldırılan (a) bendinin yeniden düzenlenmesine ilişkin olup yerine işlenmiştir.

  Madde 19 - 2925 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olup yerine işlenmiştir.

  Madde 20 - 2925 sayılı Kanunun 31 inci maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olup yerine işlenmiştir.

  Madde 21 - 2925 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin (a) bendinin değiştirilmesi ile ilgili olup yerine işlenmiştir.

  Madde 22 - 2925 sayılı Kanuna geçici madde 2 eklenmesine ilişkin olup yerine işlenmiştir.

  III. BÖLÜM : TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER

  Madde 23 - 08/06/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 39 uncu maddesinin (b) fıkrasının birinci paragrafı, (c, ç ve d) fıkraları ile (k) fıkrasından sonra gelen birinci paragrafının değiştirilmesi ve maddeye bir fıkra eklenmesine ayrıca son iki paragrafın yürürlükten kaldırılmasına ilişkin olup yerine işlenmiştir.

  Madde 24 - 5434 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesi ile ilgili olup yerine işlenmiştir.

  Madde 25 - 5434 sayılı Kanunun Geçici 139 uncu maddesinin üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere fıkra eklenmesine, aynı maddenin sekizinci fıkrasının değiştirilmesiyle ilgili olup yerine işlenmiştir.

  Madde 26 - 5434 sayılı Kanuna geçici maddeler eklenmesine ilişkin olup yerine işlenmiştir.

  IV. BÖLÜM : ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER

  Madde 27 - 02/09/1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 30 uncu maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olup yerine işlenmiştir.

  Madde 28 - 1479 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olup yerine işlenmiştir.

  Madde 29 - 1479 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olup yerine işlenmiştir.

  Madde 30 - 1479 sayılı Kanunun 42 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (d) bentlerinin değiştirilmesine ve (e) bendinin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin olup yerine işlenmiştir.

  Madde 31 - 1479 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olup yerine işlenmiştir.

  Madde 32 - 1479 sayılı Kanunun 52 nci maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olup yerine işlenmiştir.

  Madde 33 - 1479 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin ikinci fıkrasının değiştirilmesi ile ilgili olup yerine işlenmiştir.

  Madde 34 - 1479 sayılı Kanunun Ek 7 nci maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesi ile ilgili olup yerine işlenmiştir.

  Madde 35 - 1479 sayılı Kanunun Ek 12 nci maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olup yerine işlenmiştir.

  Madde 36 - 1479 sayılı Kanunun Ek 13 üncü maddesinin son fıkrasının değiştirilmesi ve maddeye fıkra eklenmesi ile ilgili olup yerine işlenmiştir.

  Madde 37 - 1479 sayılı Kanunun Ek 15 inci maddesinin (a) bendinin değiştirilmesi ile ilgili olup yerine işlenmiştir.

  Madde 38 - 1479 sayılı Kanuna ek madde eklenmesi ile ilgili olup yerine işlenmiştir.

  Madde 39 - 1479 sayılı Kanuna geçici maddeler eklenmesine ilişkin olup yerine işlenmiştir.
 2. Acil

  İŞsİzlİk sİgortasi kanunu isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder