+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Hukuk ve Kanunlarımız Forumunda Kriz öncesi Kurumu Geliştirme Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Kriz öncesi Kurumu Geliştirme
  Kriz öncesi Kurumu Geliştirme

  Kriz öncesi Kurumu Hakkında Bilgi

  Planlı-plansız,
  Kestirilen- kestirilemeyen,
  Sistem içinden kaynaklanan- sistem dışından kaynaklanan gibi değişik biçimlerde sınıflandırılabilecek kurumsal değişmenin, geliştirmeyi hedefleyen çağdaş eğitim yönetimi ve denetimi söz konusu olduğunda planlı ve kasıtlı olması gerekir.
  Önemi toplumun tüm kesimlerince kabul edilen okul alt sisteminde yapılması düşünülen ve gerekli olan değişmeler, sorunların çözümü doğrultusunda planlı ve kasıtlı olarak gerçekleştirilmek zorunluluğundadır.
  Ortaya çıkması olası sorunlardan kaçınmak ve var olan sorunları çözmek örgütsel değişmeyi gerektirir.
  Her örgüt planlı ve amaçlara yönelik olarak değişmek zorundadır.
  Bu bağlamda planlı değişmenin amacı ekonomik ve örgütsel ihtiyaçları karşılamak olmalıdır.
  Bir kurumda yapı, görev, teknoloji ve insanların değiştirilmesi birlikte ele alınmalıdır.
  Genel işleyişin büyük bölümünü oluşturan kriz uyarılarına bakıldığında genelde insan ve madde kaynaklarının yetersizliğinden kaynaklandığı görülmektedir.
  Bu doğrultuda ele alındığında planlamanın doğrudan örgüt geliştirmeye yönelik olarak ele alınması gerekli görülmektedir.
  Değişme veya değiştirme eyleminin dinamik öğeleri kültür, toplum, psikoloji ve ekonomidir.
  Bunların her birinin, değişikliği geliştirici olduğu gibi önleyici özellikleri de vardır.
  Bu doğrultuda gelişmenin niteliği boyutuyla uzlaşmanın gerçekleşmesine ihtiyaç bulunmaktadır.
  Bu ilkelerin tespiti ve dönüşümü sağlayacak nitelikli yöneticilerin görev başında olmasına bağlıdır.
  Uygulamayı yürüten en alt birimler kendine yetebilecek şekilde yetki ve yeterliliklerle donatılması, sürekli gelişme sağlanabilmesi için gereklidir.
  Üst birimlerin bürokratik yapı içinde ilkeleri ve politikaları oluşturma görevi yürüterek otonomi ve uzmanlığın ön plana çıktığı sistemi oluşturmaları gerekli görülmektedir
  Değişmenin sürekliliğini sağlayacak yapının kurulması, var olan krizlerin önlenmesinde gerekli ancak yeterli de değildir.
  Bu doğrultuda kendine yetebilecek öğeleri bünyesinde toplamış yeniden yapılanma dönüşümü gerekli kılmaktadır.
  Dönüşümün reçetesi yoktur. Dönüşüm projesi her örgütün kendi projesi olacaktır.
  Bunun için gerekli olanlar; insan, bilgi, yer ve zamandır. Bu doğrultuda değişme ihtiyacın hissedilmesi ile ortaya çıkacaktır.
  Erken uyarı sinyalleri olarak vurgulanan problemler gelişme ve dönüşümün gerekliliğine dikkat çekmektedir
 2. Acil

  Kriz öncesi Kurumu Geliştirme isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder